2FI FIAT CHRYSLER AUTOM. 0,01 13.55-1.15%-0.1632.073K21.246B6.182.25237150.00컨슈머 시클리컬즈
2GB 2G ENERGY AG 21.10-3.65%-0.803.421K93.030M18.581.13606.00인더스트리얼
2GB 2G ENERGY AG INHABER-AKTIEN O.N. 20.30-6.45%-1.401.729K93.030M18.581.13606.00인더스트리얼
2GB 2G ENERGY AG 20.60-7.21%-1.6053093.030M18.581.13606.00인더스트리얼
333 DECHENG TECHNOLOGY AG 0.01-20.00%-0.0049.294K356.466K0.020.62119.00기초 물질
A1OS ALL FOR ONE STEEB AG NAMENS-AKTIEN O.N. 57.200.35%0.2050284.970M23.462.441604.00테크놀로지
ABR BARRICK GOLD CORP. 8.810.11%0.0181.782K10.294B-0.4618421.00기초 물질
AIXA AIXTRON SE NAMENS-AKTIEN O.N. 10.22-2.25%-0.2312.457K1.137B23.980.42600.00테크놀로지
AIXA AIXTRON SE NA O.N. 10.16-2.77%-0.29739.191K1.137B23.980.42600.00테크놀로지
AJ91 DOCCHECK AG NA O.N. 8.40-3.45%-0.301.000K42.663M17.810.48205.00컨슈머 시클리컬즈
AM3D SLM SOLUTIONS GROUP AG INHABER-AKTIEN O.N. 22.35-2.40%-0.55강한 매도5.029K403.670M-0.23405.00인더스트리얼
AM3D SLM SOLUTIONS GRP AG 22.50-2.17%-0.5045.927K403.670M-0.23405.00인더스트리얼
AM8 AMAG AUSTRIA METALL INH. 47.30-1.25%-0.60강한 매도21.710B29.161.661955.00기초 물질
ANGA ARBONIA AG NA.SF4,20 13.26-2.64%-0.36강한 매도1.391K911.586M26.600.507893.00컨슈머 시클리컬즈
ARL AAREAL BANK AG 35.38-2.78%-1.01461.798K2.122B11.603.062234.00파이낸셜
ARL AAREAL BANK AG 35.60-2.14%-0.785.031K2.122B11.603.062234.00파이낸셜
ARL AAREAL BANK AG INHABER-AKTIEN O.N. 35.43-2.53%-0.928.270K2.122B11.603.062234.00파이낸셜
B5A BAUER AG (SCHROBENHAUSEN) INHABER-AKTIEN O.N. 15.72-4.73%-0.78강한 매도2.056K271.012M56.650.2811210.00기초 물질
BAYA BAYER AG NAMENS-AKTIEN(SP.ADRS)/1/4O.N. 19.603.16%0.60073.112B18.914.1599860.00헬쓰케어
BAYA BAYER ADR /1/4 19.000.53%0.10073.112B18.914.1599860.00헬쓰케어
BAYN BAYER AG NA O.N. 79.182.22%1.7219.738K73.112B18.914.1599860.00헬쓰케어
BAYN BAYER AG NA O.N. 78.762.22%1.715.213M73.112B18.914.1599860.00헬쓰케어
BAYN BAYER AG NAMENS-AKTIEN O.N. 79.262.67%2.0646.586K73.112B18.914.1599860.00헬쓰케어
BNN B.R.A.I.N. NA 20.850.24%0.054.604K381.880M-0.48234.00기초 물질
BNN B.R.A.I.N. BIOTECHNOLOGY AG NAMENS-AKTIEN O.N. 20.85-0.24%-0.050381.880M-0.48234.00기초 물질
BOY BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49 5.44-1.04%-0.0615.905K36.105B10.790.50131784.00파이낸셜
BSD2 BCO SANTANDER N.EO0,5 4.33-0.72%-0.0320.360K69.974B10.310.42200961.00파이낸셜
CEC CECONOMY AG ST O.N. 6.400.50%0.03812.264K2.306B-0.0854529.00컨슈머 시클리컬즈
COM COMDIRECT BANK AG 11.02-2.65%-0.3025.314K1.568B25.490.441472.00파이낸셜
COM COMDIRECT BANK AG INHABER-AKTIEN O.N. 11.18-1.58%-0.185171.568B25.490.441472.00파이낸셜
COM COMDIRECT BANK AG 11.18-1.58%-0.185311.568B25.490.441472.00파이낸셜
CPX CAPSENSIXX AG INH O.N. 14.930.00%0.00046.271M17.330.86파이낸셜
DBD DIEBOLD NIXDORF INC. REGISTERED SHARES DL 1,25 3.75-7.64%-0.310281.409M-3.1423000.00테크놀로지
DBD DIEBOLD NIXDORF DL 1,25 3.36-17.24%-0.7016.905K280.106M-3.1323000.00테크놀로지
DBD DIEBOLD NIXDORF DL 1,25 3.40-13.92%-0.554.065K281.986M-3.1523000.00테크놀로지
DIS DISKUS WERKE AG 17.400.00%0.000168.387M100.890.171202.00인더스트리얼
DR0 DT.ROHSTOFF AG NA O.N. 19.90-1.97%-0.4021698.730M80.530.2423.00기초 물질
DR0 DEUTSCHE ROHSTOFF AG NAMENS-AKTIEN O.N. 19.56-3.88%-0.79098.730M80.530.2423.00기초 물질
DR0 DT.ROHSTOFF AG NA O.N. 19.54-2.79%-0.5613.321K98.730M80.530.2423.00기초 물질
ELB ELUMEO SE 3.86-1.03%-0.045.134K20.680M-0.251144.00컨슈머 시클리컬즈
ELB ELUMEO SE 3.60-1.10%-0.04020.680M-0.251144.00컨슈머 시클리컬즈
ELB ELUMEO SE INHABER-AKTIEN O.N. 3.901.56%0.06020.680M-0.251144.00컨슈머 시클리컬즈
ESY EASY SOFTWARE AG INHABER-AKTIEN O.N. 6.62-11.26%-0.8450035.660M18.200.36270.00테크놀로지
ESY EASY SOFTWARE AG 6.22-16.17%-1.204.452K35.660M18.200.36270.00테크놀로지
ESY EASY SOFTWARE AG 6.66-11.67%-0.8835.161K35.660M18.200.36270.00테크놀로지
EUCA EUROMICRON AG NA O.N. 5.66-3.08%-0.185.538K40.188M-0.761875.00인더스트리얼
EUCA EUROMICRON AG NAMENS-AKTIEN O.N. 5.66-1.74%-0.107.219K40.188M-0.761875.00인더스트리얼
EVD CTS EVENTIM KGAA 38.14-1.40%-0.54119.386K3.659B33.021.152795.00컨슈머 시클리컬즈
EVD CTS EVENTIM AG & CO. KGAA INHABER-AKTIEN O.N. 38.06-1.19%-0.461203.659B33.021.152795.00컨슈머 시클리컬즈
F3C SFC ENERGY AG INHABER-AKTIEN O.N. 6.62-2.93%-0.20067.647M-0.09263.00에너지
F3C SFC ENERGY AG 6.62-2.93%-0.2020.645K67.647M-0.09263.00에너지
FRA FRAPORT AG FFM.AIRPORT 76.92-0.85%-0.661357.099B21.183.6421614.00인더스트리얼
FRA FRAPORT AG FFM.AIRPORT.SER.AG INHABER-AKTIEN O.N. 76.86-0.44%-0.34107.099B21.183.6421614.00인더스트리얼
FRA FRAPORT AG FFM.AIRPORT 76.82-0.72%-0.5659.105K7.099B21.183.6421614.00인더스트리얼
GO5 GOLDCORP INC. 9.431.07%0.1019.601K8.217B32.510.297079.00기초 물질
GOB ST GOBAIN EO 4 35.26-1.23%-0.441.772K19.416B9.683.69179149.00컨슈머 시클리컬즈
HLG HIGHLIGHT CMNCTS INH.SF 1 5.220.00%0.004.153K327.366M15.570.33977.00컨슈머 시클리컬즈
HNL DR. HOENLE AG INHABER-AKTIEN O.N. 68.60-3.92%-2.80278377.011M21.693.15645.00인더스트리얼
HNL DR. HOENLE AG O.N. 69.00-3.36%-2.40786377.011M21.693.15645.00인더스트리얼
HNL DR. HOENLE AG O.N. 68.80-3.37%-2.4020.755K377.011M21.693.15645.00인더스트리얼
HOT HOCHTIEF AG 139.80-4.57%-6.70강한 매도2158.888B19.307.1758228.00인더스트리얼
HOT HOCHTIEF AG INHABER-AKTIEN O.N. 138.50-1.21%-1.70668.888B19.307.1758228.00인더스트리얼
HOT HOCHTIEF AG 138.90-1.56%-2.2055.674K8.888B19.307.1758228.00인더스트리얼
HOZ PHILIPP HOLZMANN AG INHABER-AKTIEN O.N. 0.030.00%0.000178.498K23659.00인더스트리얼
HPBK HELIAD EQ.PARTN. NA O.N. 7.08-4.58%-0.341.250K67.333M1.713.990.00파이낸셜
HPBK HELIAD EQ.PARTN. NA O.N. 6.78-8.87%-0.66강한 매도16.485K67.333M1.713.990.00파이낸셜
HPBK HELIAD EQUITY PARTN.GMBH&KGAA NAMENS-AKTIEN O.N. 6.78-8.38%-0.62강한 매도70067.333M1.713.990.00파이낸셜
ILM1 MEDIOS AG INHABER-AKTIEN O.N. 18.701.08%0.201.375K254.151M57.030.33116.00헬쓰케어
ILM1 MEDIOS AG O.N. 18.701.08%0.209.940K254.151M57.030.33116.00헬쓰케어
INN1 ING GROEP NV EO -,01 11.69-1.27%-0.1577.493K45.497B9.011.3052189.00파이낸셜
ISH2 INTERSHOP COMM. 1.60-0.93%-0.01강한 매도19.453K55.763M-0.09336.00테크놀로지
KGR LEWAG HOLDING AG 15.600.00%0.00074.131M16.060.97591.00인더스트리얼
KIN2 KINROSS GOLD CORP. 2.603.17%0.087.200K3.198B9.820.278850.00기초 물질
KSB KSB SE+CO.KGAA ST O.N. 308.00-0.96%-3.00122535.906M14.5021.1015455.00인더스트리얼
KSB KSB SE+CO.KGAA ST O.N. 305.00-0.65%-2.000535.906M14.5021.1015455.00인더스트리얼
KSB KSB SE & CO. KGAA INHABER-STAMMAKTIEN O.N. 303.00-9.01%-30.00강한 매도30535.906M14.5021.1015455.00인더스트리얼
KSB3 KSB SE & CO. KGAA INHABER-VORZUGSAKT.O.ST.O.N. 296.00-2.95%-9.0063535.906M14.5021.1015455.00인더스트리얼
KSB3 KSB SE+CO.KGAA VZO O.N. 301.001.01%3.009535.906M14.5021.1015455.00인더스트리얼
KSB3 KSB SE+CO.KGAA VZO O.N. 296.00-2.31%-7.001.297K535.906M14.5021.1015455.00인더스트리얼
LEI LEIFHEIT AG O.N. 18.64-2.82%-0.5418.491K177.819M13.771.361168.00컨슈머 시클리컬즈
LEI LEIFHEIT AG INHABER-AKTIEN O.N. 18.66-2.81%-0.5420177.819M13.771.361168.00컨슈머 시클리컬즈
LEO LEONI AG NAMENS-AKTIEN O.N. 36.47-0.08%-0.0318.225K1.185B8.534.2587666.00인더스트리얼
LEO LEONI AG NA O.N. 36.14-0.99%-0.36561.749K1.185B8.534.2587666.00인더스트리얼
LEO LEONI AG NA O.N. 36.46-0.60%-0.224.858K1.185B8.534.2587666.00인더스트리얼
LNSX SIXT LEASING O.N. 16.14-2.06%-0.343.456K328.961M16.510.97547.00파이낸셜
LNSX SIXT LEASING SE INHABER-AKTIEN O.N. 16.06-2.55%-0.42200328.961M16.510.97547.00파이낸셜
M6YA MEYER BUR.TECH.NAM.SF-,05 0.512.22%0.01강한 매도145.575K309.998M-0.091276.00테크놀로지
M7U NYNOMIC AG INH O.N. 22.30-8.61%-2.1017.338K116.103M23.660.97268.00테크놀로지
M7U NYNOMIC AG INHABER-AKTIEN O.N. 22.50-7.79%-1.90520116.103M23.660.97268.00테크놀로지
MPS MUEHL PRODUCT & SERVICE AG INHABER-AKTIEN O.N. 0.73-1.35%-0.0104.470M0.780.732201.00기초 물질
MSH WASGAU PROD.HAND. NA O.N. 17.00-2.86%-0.5032112.200M27.090.633892.00컨슈머 논-시크리컬즈
MTE MICRON TECHN. INC. DL-,10 40.82-1.50%-0.6212.297K47.774B4.779.2534100.00테크놀로지
MUB MUHLBAUER HOLDING AG INHABER-AKTIEN O.N. 38.300.26%0.100550.725M22.001.743291.00인더스트리얼
NDA AURUBIS AG 62.08-0.96%-0.60136.353K2.794B9.156.796544.00기초 물질
NDA AURUBIS AG INHABER-AKTIEN O.N. 62.12-0.64%-0.401.050K2.794B9.156.796544.00기초 물질
NDX1 NORDEX SE O.N. 8.390.31%0.03125.807K810.191M-0.655261.00인더스트리얼
NFC NETFLIX INC. DL-,001 276.31-4.11%-11.8516.585K120.613B133.352.155400.00테크놀로지
NMM NEWMONT MNG CORP. DL 1,60 28.170.36%0.101.681K14.952B20.791.3512547.00기초 물질
NST NORDDEUTSCHE STEINGUT AG INHABER-AKTIEN O.N. 13.100.00%0.00031.200M412.00컨슈머 시클리컬즈
O2C PETRO WELT TECHNOLOGIE.AG 5.440.37%0.021.480K264.767M8.540.633348.00에너지
OSP2 USU SOFTWARE AG 21.50-1.38%-0.301.693K225.209M56.940.38683.00테크놀로지
PB9 PROBIODRUG AG INHABER-AKTIEN O.N. 2.91-2.68%-0.08강한 매도1.250K24.049M-0.9815.00헬쓰케어
PB9 PROBIODRUG AG O.N. 2.91-2.68%-0.08강한 매도6.228K24.049M-0.9815.00헬쓰케어
RHK RHOEN-KLINIKUM O.N. 22.42-0.36%-0.0829.268K1.506B41.650.5416673.00헬쓰케어
RHK RHOEN-KLINIKUM O.N. 22.46-0.09%-0.023001.506B41.650.5416673.00헬쓰케어
RHK RHOEN-KLINIKUM AG INHABER-AKTIEN O.N. 22.480.45%0.1001.506B41.650.5416673.00헬쓰케어
SBS STRATEC BIOMEDICAL AG NAMENS-AKTIEN O.N. 60.90-5.58%-3.601.060K726.925M33.051.851148.00헬쓰케어
SBS STRATEC BIOMEDICAL NA ON 60.80-6.03%-3.9022.927K726.925M33.051.851148.00헬쓰케어
SBS STRATEC BIOMEDICAL NA ON 61.70-0.48%-0.30330726.925M33.051.851148.00헬쓰케어
SD1 SENDR SE NA O.N. 7.300.00%0.00013.342M컨슈머 시클리컬즈
SDF K+S AKTIENGESELLSCHAFT NAMENS-AKTIEN O.N. 19.28-0.92%-0.1821.356K3.672B41.540.4614809.00기초 물질
SDF K+S AG NA O.N. 19.00-2.96%-0.581.078M3.672B41.540.4614809.00기초 물질
SDF K+S AG NA O.N. 19.18-1.64%-0.326.175K3.672B41.540.4614809.00기초 물질
SDF1 K+S AG SP.ADR 1/2/O.N. 9.650.00%0.0003.672B41.540.4614809.00기초 물질
SDF1 K+S AKTIENGESELLSCHAFT NAMENS-AKT.(SP.ADRS) 1/2/O.N. 9.35-1.06%-0.1003.672B41.540.4614809.00기초 물질
SEN SENVION S.A. EUR -,01 7.20-1.50%-0.119.733K532.739M-0.804100.00에너지
SIEB SIEMENS AG SP. ADR 1/ 1/2 54.500.00%0.00강한 매도20089.707B15.327.30376000.00인더스트리얼
SII WHEATON PREC. METALS 16.140.62%0.1010.117K7.206B25.850.6335.00기초 물질
SIN SINNER AG O.N. 9.50-20.83%-2.5021016.530M137.420.070.00파이낸셜
STO3 STO SE+CO.KGAA VZO O.N. 99.30-5.61%-5.90강한 매도4.476K256.846M11.718.645328.00컨슈머 시클리컬즈
SVAB STOCKHOLM IT VENTURES AB 0.03-9.09%-0.001.716M10.967M-0.00테크놀로지
SW1 SHW AG INHABER-AKTIEN O.N. 30.95-0.32%-0.100199.201M48.370.641030.00컨슈머 시클리컬즈
SW1 SHW AG 30.95-0.48%-0.152.716K199.201M48.370.641030.00컨슈머 시클리컬즈
SW1 SHW AG 31.25-0.64%-0.200199.201M48.370.641030.00컨슈머 시클리컬즈
T2G TRADEGATE AG WERTPAPIERHDLBK. INHABER-AKTIEN O.N. 26.20-4.38%-1.200638.959M47.110.56117.00파이낸셜
TC1 TELE COLUMBUS AG NA O.N. 2.62-25.00%-0.88강한 매도45.270K329.095M-0.031288.00텔리커뮤니케이션 서비스
TC1 TELE COLUMBUS AG NA O.N. 2.60-26.10%-0.92강한 매도3.296M329.095M-0.031288.00텔리커뮤니케이션 서비스
TC1 TELE COLUMBUS AG NAMENS-AKTIEN O.N. 2.56-27.58%-0.97강한 매도97.373K329.095M-0.031288.00텔리커뮤니케이션 서비스
TKA THYSSENKRUPP AG INHABER-AKTIEN O.N. 19.35-1.38%-0.2748.114K12.034B-0.43159655.00기초 물질
TKA THYSSENKRUPP AG O.N. 19.32-1.83%-0.364.035M12.034B-0.43159655.00기초 물질
TKA THYSSENKRUPP AG O.N. 19.27-2.65%-0.5314.148K12.034B-0.43159655.00기초 물질
TTR1 TECHNOTRANS SE NA O.N. 35.40-2.48%-0.90강한 매도37.154K244.531M19.941.781188.00인더스트리얼
US5 ULTRASONIC AG INHABER-AKTIEN O.N. 0.010.00%0.000428.260K0.012.771472.00컨슈머 시클리컬즈
VAS VOESTALPINE AG 37.93-1.53%-0.599466.767B9.094.2251827.00기초 물질
VROS VERIANOS REAL ESTATE AG 1.700.00%0.00119.337M9.170.1916.00파이낸셜
VROS VERIANOS REAL ESTATE AG INHABER-AKTIEN O.N. 1.680.00%0.00019.337M9.170.1916.00파이낸셜
WIG1 SPORTTOTAL AG INH. O.N. 1.80-0.55%-0.0111.536K38.450M-0.04202.00컨슈머 시클리컬즈
XMY MYBET HOLDING SE NA O.N. 0.05-29.23%-0.0294.338K489.695K-1.21135.00컨슈머 시클리컬즈
XMY MYBET HOLDING SE NA O.N. 0.05-14.95%-0.01303.797K489.695K-1.21135.00컨슈머 시클리컬즈
XMY MYBET HOLDING SE NAMENS-AKTIEN O.N. 0.05-12.81%-0.014.500K489.695K-1.21135.00컨슈머 시클리컬즈
YOC YOC AG O.N. 3.80-7.99%-0.33강한 매도1.000K13.024M-0.1856.00컨슈머 시클리컬즈
YOC YOC AG INHABER-AKTIEN O.N. 4.02-1.95%-0.08013.024M-0.1856.00컨슈머 시클리컬즈
YOC YOC AG O.N. 3.94-3.90%-0.163.622K13.024M-0.1856.00컨슈머 시클리컬즈
더 불러오기
KO 한국어
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
VI Tiếng Việt
JA 日本語
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
홈으로 스탁 스크리너 포렉스 스크리너 크립토 스크리너 이코노믹 캘린더 사용안내 차트 특징 하우스룰(내부규정) 모더레이터 웹사이트 & 브로커 솔루션 위젯 주식차트라이브러리 기능 개발/개선 요청 블로그 & 뉴스 잦은물음 도움말 & 위키 트위터
프로화일 프로화일설정 계정 및 빌링 나의 서포트 티켓 컨택트 서포트 공개아이디어 팔로어 팔로잉 비밀메시지 채팅 로그아웃