Fantom / Bitcoin

거래 없음
슈퍼차트에서 보기

Fantom / Bitcoin 거래소

이용 가능한 모든 마켓에서 Fantom / Bitcoin의 암호화폐 등급을 가져옵니다. 아래 표에는 SMA, ADX, MACD 및 기타 오실레이터 및 지표에 기반한 FTMBTC 개요, 퍼포먼스 및 기술 분석이 나와 있습니다.
심볼
거래소
가격
변화 %
거래량
24시간
볼륨 변화 %
24시간
고가
저가
거래량
기술 등급
FTMBTCFantom / BitcoinBINANCE0.00000893 BTC−0.22%783.593 K−15.55%0.00000919 BTC0.00000889 BTC862.975 K
FTMBTCFantom / BitcoinWHITEBIT0.00000892 BTC−0.22%344.718 K−27.80%0.00000920 BTC0.00000889 BTC451.519 K
FTMBTCFantom / BitcoinHITBTC0.0000089152 BTC−0.32%75.869 K−15.14%0.0000091745 BTC0.0000088832 BTC80.21 K
FTMBTCFTM / BitcoinBITFINEX0.00000894 BTC0.00%27.43 K−69.04%0.00000920 BTC0.00000890 BTC41.551 K
FTMBTCFantom / BitcoinKUCOIN0.00000892 BTC−0.11%16.046 K+42.64%0.00000918 BTC0.00000890 BTC12.003 K
FTMBTCFANTOM / BITCOINCOINEX0.0000089349 BTC−0.25%7.243 K−38.30%0.0000091996 BTC0.0000088982 BTC7.262 K
FTMBTCFantom / BitcoinPOLONIEX0.00000909 BTC+1.11%274−15.98%0.00000921 BTC0.00000890 BTC337