CRV / Bitcoin

거래 없음
슈퍼차트에서 보기

CRV / Bitcoin 거래소

이용 가능한 모든 마켓에서 CRV / Bitcoin의 암호화폐 등급을 가져옵니다. 아래 표에는 SMA, ADX, MACD 및 기타 오실레이터 및 지표에 기반한 CRVBTC 개요, 퍼포먼스 및 기술 분석이 나와 있습니다.
심볼
거래소
가격
변화 %
거래량
24시간
볼륨 변화 %
24시간
고가
저가
거래량
기술 등급
CRVBTCCurve / BTCUPBIT0.000011450−1.55%1.075M−38.96%0.0000117200.000011320334.677K
뉴트럴
CRVBTCCRV / BitcoinBINANCE0.00001153−0.86%361.557K−44.42%0.000011670.00001139132.521K
뉴트럴
CRVBTCCurve DAO Token / BitcoinWHITEBIT0.00001160.00%108.204K+1.02%0.00001170.000011439.223K
뉴트럴
CRVBTCCurve DAO Token/BitcoinOKX0.00001153−0.77%76.219K−14.17%0.000011660.0000113826.197K
뉴트럴
CRVBTCCRVBTC SPOTBITGET0.00001154−0.77%49.295K−25.72%0.000011670.0000113718.816K
뉴트럴
CRVBTCCurve DAO Token / BitcoinKRAKEN0.0000115−1.71%26.201K−34.79%0.00001160.00001146.242K
뉴트럴
CRVBTCCRV / BitcoinBITFINEX0.00001153−0.77%25.944K+40.46%0.000011670.000011435.545K
뉴트럴
CRVBTCCurve DAO Token / BitcoinCOINBASE0.0000114−0.87%21.92K−47.25%0.00001160.00001141.909K
뉴트럴
CRVBTCCurve DAO Token / BitcoinHITBTC0.000011520−1.02%5.693K−31.91%0.0000116600.0000113801.335K
뉴트럴
CRVBTCCURVE DAO TOKEN / BITCOINCOINEX0.0000115100−1.16%5.534K−16.40%0.00001164000.00001142002.239K
뉴트럴