CRV / Bitcoin

거래 없음
슈퍼차트에서 보기

CRV / Bitcoin 거래소

CRV / Bitcoin 를 트레이드하는 마켓

이용 가능한 모든 마켓에서 CRV / Bitcoin의 암호화폐 등급을 가져옵니다. 아래 표에는 SMA, ADX, MACD 및 기타 오실레이터 및 지표에 기반한 CRVBTC 개요, 퍼포먼스 및 기술 분석이 나와 있습니다.

심볼
거래소
가격
변화 %
거래량
24시간
볼륨 변화 %
24시간
고가
저가
거래량
기술 등급
CRVBTCCRV / BitcoinBINANCE0.00001462−1.08%96.659K−36.09%0.000015020.00001461167.645K
CRVBTCCRVBTC SPOTBITGET0.00001467−0.74%53.265K+11.44%0.000015030.0000146186.684K
CRVBTCCurve DAO Token / BitcoinWHITEBIT0.0000146−0.68%38.228K−59.79%0.00001510.000014655.838K
CRVBTCCurve DAO Token / BitcoinKRAKEN0.0000147−0.68%15.878K+211.56%0.00001500.000014713.518K
CRVBTCCurve DAO Token/BitcoinOKX0.00001467−0.81%11.209K−63.49%0.000015020.0000146416.462K
CRVBTCCurve / BTCUPBIT0.000014640−1.74%9.076K+1.80%0.0000150300.00001462015.725K
CRVBTCCURVE DAO TOKEN / BITCOINCOINEX0.0000146700−0.67%5.425K+0.59%0.00001503000.00001463008.717K
CRVBTCCurve DAO Token / BitcoinCOINBASE0.0000147−0.68%3.836K−53.53%0.00001500.00001476.44K
CRVBTCCurve DAO Token / BitcoinHITBTC0.000014670−0.82%3.533K−17.11%0.0000150200.0000146406.155K
CRVBTCCRV / BitcoinBITFINEX0.00001467−0.41%1.083K+14.29%0.000014860.000014601.939K
CRVBTCCurve DAO Token / BitcoinBITTREX0.00001439+2.13%34−70.74%0.000014390.0000140763