SKALE

거래 없음
슈퍼차트에서 보기

SKALE 거래소

이용 가능한 모든 마켓에서 SKALE의 암호화폐 등급을 가져옵니다. 아래 표에는 SMA, ADX, MACD 및 기타 오실레이터 및 지표에 기반한 SKL 개요, 퍼포먼스 및 기술 분석이 나와 있습니다.
심볼
거래소
가격
변화 %
거래량
24시간
볼륨 변화 %
24시간
고가
저가
거래량
기술 등급
SKLUSDT.PSKL / TetherUS PERPETUAL CONTRACTBINANCE0.04401 USDT−2.98%4.829 M+29.21%0.04545 USDT0.04329 USDT56.979 M
SKLUSDTSKL / TetherUSBINANCE0.04407 USDT−2.93%2.234 M+0.50%0.04590 USDT0.04339 USDT27.789 M
SKLTRYSKL / Turkish LiraBINANCE1.457 TRY−2.08%46.799 K−56.77%1.546 TRY1.440 TRY418.644 K
SKLUSDTSKL / USDT Spot Trading PairPHEMEX0.04399 USDT−2.96%43.097 K−2.69%0.04555 USDT0.04339 USDT520.01 K
SKLBTCSKL / BitcoinBINANCE0.00000069 BTC0.00%25.95 K+27.78%0.00000070 BTC0.00000067 BTC294.404 K
SKLUSDSKL / US DollarBINANCE0.04419488 USD−1.90%25.749 K+28.67%0.04582470 USD0.04312146 USD294.404 K
SKLUSDTSKL / TetherUSBINANCEUS0.04213 USDT−6.83%280+52.61%0.04510 USDT0.04213 USDT269
SKLUSDSKL / U.S. DOLLARBTSE0.04406 USD−2.87%0.04540 USD0.04358 USD19.745 K
SKLUSDT.PSKL / Tether PERPETUAL FUTURESMEXC0.04397 USDT−3.00%0.04544 USDT0.04333 USDT5.552 M
SKLUSDT.PSSKL / TETHER Standard FuturesBINGX0.043970 USDT−3.06%0.045447 USDT0.043310 USDT9.043 M