Fetch.Ai / Bitcoin

거래 없음
슈퍼차트에서 보기

Fetch.Ai / Bitcoin 거래소

이용 가능한 모든 마켓에서 Fetch.Ai / Bitcoin의 암호화폐 등급을 가져옵니다. 아래 표에는 SMA, ADX, MACD 및 기타 오실레이터 및 지표에 기반한 FETBTC 개요, 퍼포먼스 및 기술 분석이 나와 있습니다.
심볼
거래소
가격
변화 %
거래량
24시간
볼륨 변화 %
24시간
고가
저가
거래량
기술 등급
FETBTCFetch.AI / BitcoinBINANCE0.00002306 BTC+0.79%1.542 M−14.68%0.00002373 BTC0.00002261 BTC634.703 K
FETBTCFetch.ai / BitcoinWHITEBIT0.00002308 BTC+0.74%1.12 M−7.42%0.00002364 BTC0.00002262 BTC409.051 K
FETBTCFETBTC SPOTBITGET0.00002311 BTC+1.09%120.652 K−21.56%0.00002369 BTC0.00002256 BTC53.496 K
FETBTCFetch.Ai / BitcoinKUCOIN0.000023082 BTC+1.29%38.58 K−10.63%0.000023811 BTC0.000022425 BTC15.857 K
FETBTCFET / BitcoinBITFINEX0.00002316 BTC+1.22%24.809 K+128.17%0.00002468 BTC0.00002267 BTC11.359 K
FETBTCFETCH.AI / BITCOINCOINEX0.00002301 BTC+0.88%6.037 K+53.95%0.00002360 BTC0.00002251 BTC2.635 K
FETBTCFetch / BitcoinHITBTC0.000021801 BTC+8.50%15+42.10%0.000021801 BTC0.000021801 BTC0