AAVE/TETHER USDT

거래 없음
슈퍼차트에서 보기

AAVE/TETHER USDT 거래소

이용 가능한 모든 마켓에서 AAVE/TETHER USDT의 암호화폐 등급을 가져옵니다. 아래 표에는 SMA, ADX, MACD 및 기타 오실레이터 및 지표에 기반한 AAVEUSDT 개요, 퍼포먼스 및 기술 분석이 나와 있습니다.
심볼
거래소
가격
변화 %
거래량
24시간
볼륨 변화 %
24시간
고가
저가
거래량
기술 등급
AAVEUSDTAAVE / TetherUSBINANCE109.47 USDT−0.15%23.487 M+32.08%114.72 USDT108.71 USDT89.726 K
바이
AAVEUSDTAave Token/TetherOKX109.55 USDT−0.07%7.679 M+44.08%114.76 USDT108.71 USDT31.527 K
바이
AAVEUSDTAAVE/USD TETHER109.51 USDT−0.09%6.014 M+35.35%114.69 USDT108.67 USDT26.988 K
바이
AAVEUSDTAAVEUSDT SPOTBYBIT109.4498 USDT−0.15%5.224 M+25.72%114.6900 USDT108.7039 USDT19.215 K
바이
AAVEUSDTAave / Tether USDPOLONIEX109.48 USDT−0.23%4.996 M+29.88%114.57 USDT108.92 USDT20.207 K
바이
AAVEUSDTAave / TetherHITBTC109.4413 USDT−0.16%4.625 M+8.49%114.6215 USDT108.7158 USDT20.218 K
바이
AAVEUSDTAAVE / Tether USDHTX109.4939 USDT+0.34%3.885 M+4.12%114.6350 USDT108.6492 USDT29.758 K
바이
AAVEUSDTAave / Tether USWHITEBIT109.4077 USDT−0.23%1.704 M+25.59%114.6095 USDT108.7153 USDT7.875 K
바이
AAVEUSDTAave / TetherKUCOIN109.420 USDT−0.28%1.644 M+51.24%114.662 USDT108.742 USDT5.79 K
바이
AAVEUSDTAAVE/TetherGATEIO109.44 USDT−0.36%1.497 M+115.40%114.68 USDT108.62 USDT9.013 K
바이
AAVEUSDTAAVE / USDT Spot Trading PairPHEMEX109.43 USDT−0.15%1.348 M+36.36%114.73 USDT108.68 USDT5.358 K
바이
AAVEUSDTAAVEUSDT SPOTBITGET109.508 USDT−0.13%1.337 M+4.76%114.630 USDT108.707 USDT5.489 K
바이
AAVEUSDTAaveToken / USDTMEXC109.50 USDT−0.11%197.986 K−22.28%114.66 USDT108.73 USDT349
바이
AAVEUSDTAAVE/TETHER USDTBITRUE109.45 USDT+0.11%169.871 K+59.38%114.72 USDT108.71 USDT1.219 K
바이
AAVEUSDTAAVE / TetherUSBINANCEUS110.38 USDT+0.88%30.594 K+44.55%113.97 USDT108.68 USDT68
바이
AAVEUSDTAAVE / TETHERCOINEX109.52 USDT−0.27%21.121 K−3.15%114.28 USDT108.83 USDT95
바이
AAVEUSDTAAVE/TETHER USD109.4798 USDT−0.16%0114.4702 USDT108.7601 USDT942
바이
AAVEUSDTAAVE / TETHERWOONETWORK109.55 USDT−0.07%114.72 USDT108.73 USDT31.274 K
바이