AAVEUSDT SPOT

거래 없음
슈퍼차트에서 보기

AAVEUSDT SPOT 거래소

이용 가능한 모든 마켓에서 AAVEUSDT SPOT의 암호화폐 등급을 가져옵니다. 아래 표에는 SMA, ADX, MACD 및 기타 오실레이터 및 지표에 기반한 AAVEUSDT 개요, 퍼포먼스 및 기술 분석이 나와 있습니다.
심볼
거래소
가격
변화 %
거래량
24시간
볼륨 변화 %
24시간
고가
저가
거래량
기술 등급
AAVEUSDTAAVE / TetherUSBINANCE83.04−2.18%18.343 M−21.22%85.4280.8624.855 K
AAVEUSDTAave / Tether USDPOLONIEX83.38−2.04%10.933 M−9.47%89.6082.4620.154 K
AAVEUSDTAAVEUSDT SPOTBYBIT82.9110−2.19%5.948 M−4.09%85.400080.835610.26 K
AAVEUSDTAave Token/TetherOKX83.00−2.26%5.581 M−33.74%85.4380.867.674 K
AAVEUSDTAAVE / Tether USD83.0482−4.33%5.5 M−15.47%87.270380.946936.934 K
AAVEUSDTAave / TetherHITBTC82.9294−2.14%3.911 M−30.89%85.233280.84239.242 K
AAVEUSDTAAVE/TetherGATEIO82.87−2.32%3.48 M−7.58%85.3080.784.348 K
AAVEUSDTAave / Tether USWHITEBIT83.0253−2.26%2.245 M−9.31%85.417481.13286.477 K
AAVEUSDTAAVE / USDT Spot Trading PairPHEMEX83.02−2.25%1.505 M−13.20%85.4380.862.648 K
AAVEUSDTAAVEUSDT SPOTBITGET83.033−2.16%1.475 M−12.12%85.43380.9203.368 K
AAVEUSDTAave / TetherKUCOIN83.000−2.14%856.138 K−38.36%85.36380.854933
AAVEUSDTAAVE/TETHER USDTBITRUE82.91−4.39%194.971 K−14.11%87.1480.86926
AAVEUSDTAaveToken / USDTMEXC82.88−2.34%127.867 K−54.39%85.3581.00201
AAVEUSDTAAVE / TETHERCOINEX82.74−2.52%35.246 K+14.98%85.4478.0172
AAVEUSDTAAVE / TetherUSBINANCEUS83.00−2.28%28.714 K+31.74%85.3580.8494
AAVEUSDTAAVE/TETHER USD82.8700−2.36%085.325280.9698228
AAVEUSDTAAVE / TETHERWOONETWORK83.00−2.26%85.4380.877.658 K