bistatistics

VARGAS

bistatistics 업데이트됨   
"VARGAS" is an indicator that can be used in all timeframes on charts in the stock, crypto, and commodity markets. It allows trades to be opened according to the intersections of moving averages in different time periods.
It is an indicator using weighted moving averages. Using a weighted moving average has the following benefits for traders:

1) Precision and Smoothness: The WMA typically gives more weight to recent prices and therefore reacts faster to more recent data. This helps you catch price movements faster and recognize trend changes faster. On the other hand, the WMA is smoother than the simple moving average (SMA), which makes it less likely to generate false signals.

2) Trend Identification: The WMA is used to identify and analyze price trends. It is especially important for traders who want to track short-term movements. The WMA is used to assess the direction and strength of the trend.

3) Trading Signals: The WMA is used as part of various trading strategies. It is especially used in moving average crossover strategies. For example, a short-term WMA crossing the long-term WMA to the upside can be considered a buy signal, while a reversal can be interpreted as a sell signal.

4) Adaptability to Volatility: WMA can adapt to volatility by changing weighting factors. Investors can adopt a more flexible approach by assigning different weights based on market conditions and asset classes.

5) Data Correction: WMA can be helpful in reducing data noise. A single large price fluctuation can cause the SMA to be more affected, while the WMA reduces the impact of these fluctuations.

In our VARGAS coding, the intersection times of the 9-day and 15-day weighted moving averages allow us to decide the direction of the trend. The green and red cloud areas following the price candles make the strategy easy for the user to follow.

At the intersection between the 9-day weighted moving average and the 15-day weighted moving average, we can use buy and sell signals as follows:

If the 9-day weighted moving average crosses the 15-day weighted moving average upwards, buy,

Sell if the 9-day weighted moving average crosses the 15-day weighted moving average downwards.

Within the scope of this strategy, GOLDEN CROSS and DEATH CROSS intersections, which guide us for trend changes, are also included in the coding. Thus, it is aimed to add strength to our WMA 9 and WMA 15 intersection strategy as an idea.

VARGAS indicator gives better results for longer periods of 4 hours and above. As the time period increases, the probability of correct results will increase.


**

"VARGAS" hisse senedi, kripto, ve emtia piyasalarındaki grafiklerde her türlü zaman diliminde kullanılabilen bir indikatördür. Farklı zaman periyotlarındaki hareketli ortalamaların kesişimlerine göre işlem açılmasını sağlar.
Ağırlıklı hareketli ortalamalar kullanılarak hazırlanmış bir göstergedir. Ağırlıklı hareketli ortalama kullanmanın yatırımcılara aşağıdaki gibi faydaları bulunmaktadır:

1) Duyarlılık ve Pürüzsüzlük: WMA, tipik olarak son dönem fiyatlarına daha fazla ağırlık verir ve bu nedenle daha güncel verilere daha hızlı tepki verir. Bu, fiyat hareketlerini daha hızlı yakalamanıza ve daha hızlı trend değişikliklerini tanımanıza yardımcı olur. Diğer yandan, WMA, basit hareketli ortalamaya (SMA) göre daha pürüzsüzdür, bu da yanlış sinyal üretme olasılığını azaltır.

2) Trend Belirleme: WMA, fiyat trendlerini belirlemek ve analiz etmek için kullanılır. Özellikle kısa vadeli hareketleri izlemek isteyen yatırımcılar için önemlidir. WMA, trendin yönünü ve gücünü değerlendirmek için kullanılır.

3) Ticaret Sinyalleri: WMA, çeşitli ticaret stratejilerinin bir parçası olarak kullanılır. Özellikle hareketli ortalama crossover stratejilerinde kullanılır. Örneğin, kısa vadeli WMA'nın uzun vadeli WMA'yı yukarı yönlü kesmesi bir alım sinyali olarak kabul edilebilir, tersine dönmesi ise bir satış sinyali olarak yorumlanabilir.

4) Volatiliteye Uyarlanabilirlik: WMA, ağırlıklandırma faktörlerini değiştirerek volatiliteye uyum sağlayabilir. Yatırımcılar, piyasa koşullarına ve varlık sınıflarına göre farklı ağırlıklar atayarak daha esnek bir yaklaşım benimseyebilirler.

5) Veri Düzeltme: WMA, veri gürültüsünü azaltmada yardımcı olabilir. Tek bir büyük fiyat dalgalanması, SMA'nın daha fazla etkilenmesine neden olabilirken, WMA bu dalgalanmaların etkisini azaltır.

VARGAS isimli kodlamamızda ise 9 günlük ve 15 günlük ağırlıklı hareketli ortalamaların kesişme zamanları trendin yönüne karar vermemizi sağlar. Fiyat mumlarını takip eden yeşil ve kırmızı bulut alanları stratejinin kullanıcı tarafından kolaylıkla takip edilmesini sağlamaktadır.

9 Günlük Ağırlıklı hareketli ortalama, 15 Günlük Ağırlıklı hareketli ortalama arasındaki kesişimde al ve sat sinyallerini şu şekilde kullanabiliriz:

Eğer 9 günlük ağırlıklı hareketli ortalama 15 günlük ağırlıklı hareketli ortalamayı yukarı doğru kesiyorsa al,

Eğer 9 günlük ağırlıklı hareketli ortalama, 15 günlük ağırlıklı hareketli ortalamayı aşağı doğru keserse sat.

Bu strateji kapsamında trend değişimleri için bizlere yön veren GOLDEN CROSS ve DEATH CROSS kesişimleri de kodlamanın içerisinde dahil edilmiştir. Böylelikle WMA 9 ve WMA 15 kesişim stratejimize fikir olarak güç katması hedeflenmiştir.

VARGAS indikatörü 4 saat ve üzeri daha uzun periyotlarda daha iyi sonuçlar vermektedir. Zaman periyodu büyüdükçe doğru sonuç verme olasılığı artacaktır.
릴리즈 노트:
BUY and SELL commands have been added. the backgrounds of the intersection areas have been colored.

AL ve SAT komutları eklendi. kesişimin olduğu alanların arka planları renklendirildi.

오픈 소스 스크립트

이 스크립트의 오써는 참된 트레이딩뷰의 스피릿으로 이 스크립트를 오픈소스로 퍼블리쉬하여 트레이더들로 하여금 이해 및 검증할 수 있도록 하였습니다. 오써를 응원합니다! 스크립트를 무료로 쓸 수 있지만, 다른 퍼블리케이션에서 이 코드를 재사용하는 것은 하우스룰을 따릅니다. 님은 즐겨찾기로 이 스크립트를 차트에서 쓸 수 있습니다.

면책사항

이 정보와 게시물은 TradingView에서 제공하거나 보증하는 금융, 투자, 거래 또는 기타 유형의 조언이나 권고 사항을 의미하거나 구성하지 않습니다. 자세한 내용은 이용 약관을 참고하세요.

차트에 이 스크립트를 사용하시겠습니까?