Jonghyung

Bulish Dragon 패턴 BTGBTC비트코인골드 분석 롱관점

BINANCE:BTGBTC   Bitcoin Gold / Bitcoin
꼬리청산전략

Entry : 0.004035
Tp #1 : 0.00438
Stop : 0.00376
코멘트: 실수로 제목에 l이 하나 빠졌네요..
거래청산: 타겟 닿음: 타겟완료

코멘트