alperzengin22

Super Volume (Süper Hacim)

2158 뷰
114
English
Volume data provided by TradingView consists of the collection of buy and sell amounts 1000 sold 1500 received data from US 2500 authors, buy or sell amounts are not specified. I have spent a lot of effort to distinguish between the purchase and sale amounts there are friends who do similar work in the public library, but they have developed a form that does not work correctly with the ratio of the candle body to the length of the rod: when we examine a small bar that is the size of the candle and the size of the rod, we can immediately see the error. The opening of the candle is zero zone sliding to the side, which is strong, similar to a rope pulling competition, the fact that the candle is small means that the buying and selling volumes are close to each other and do not seriously shift the price in any direction. Looking at the method found by friends, it seems that there are large differences between the volumes, so the chosen method is wrong Dec.

I've managed to create a useful formula by including price movements. In this way, we can also see the actual buying and selling volumes in the chart. Although the actual purchase and sale volumes calculated by the Add-On are very close to the actual values, they are approximate. There may be negligible differences.

I also added the average volume levels feature in my previous volume plugin, so you can easily separate volume , volume , and normal volume operations. With the alarm that you will install in the add-on , you can get an alarm notification when volume purchases start sales. Keep in mind that the plugin will only give notification to the investment tool installed on the alarm.

conclusion : separating the buying and selling volumes provides useful information that can be used to solve investors ' overall market expectations. By examining the old charts, you can find examples that show similar situations, and I was able to include an example on the chart.

Türkçe
Tradingview'in verdiği hacim verisi alış ve satış miktarlarının toplanması ile oluşur 1000 satılmış 1500 alınmış bize gelen veride ise 2500 yazar, alış yada satış miktarları belirtilmez. Alış ve satış miktarlarını birbirinden ayırabilmek için çok çaba harcadım halka açık kütüphanede benzer çalışmalar yapan arkadaşlar var ancak mum gövdesinin çubuk boyuna oranlanmasıyla doğru çalışmayan bir formu geliştirmişler: mum boyu ve çubuk boyu küçük bir barı incelediğimizde hatayı hemen görebiliyoruz. Mum açılısı sıfır bölgesidir halat çekme yarışmasına benzer güçlü olan tarafa doğru kayar mumun küçük olması gelen alış ve satış hacimlerinin birbirine yakın olduğunu ve fiyatı herhangi bir yöne doğru ciddi şekilde kaydıramadığı anlamına gelir. Arkadaşların bulduğu yönteme baktığımızda hacimler arasında büyük farklar olduğu görülüyor bu nedenle seçilen yöntem yanlıştır.

Fiyat hareketlerini de işin içine katarak işe yarar bir formül oluşturmayı başardım. Böylece gerçek alış ve satış hacimlerini de grafikte görebiliyoruz. Eklentinin hesapladığı gerçek alış ve satış hacimleri gerçek değerlere çok yakın olsa da yaklaşık değerlerdir. İhmal edilebilir farklar olabilir.

Bir önceki hacim eklentimde bulunan ortalama hacim seviyeleri özelliğini de ekledim böylece hacimli, hacimsiz ve normal hacimli işlemleri rahatlıkla ayırabilirsiniz. Eklentiye kuracağınız alarm ile hacimli alış satışlar başladığında alarm ile bildirim alabilirsiniz. Unutmayın eklenti sadece alarm kurulan yatırım aracı için bildirim verecektir.

Sonuç: Alış ve Satış hacimlerini birbirinden ayırmak yatırımcıların genel piyasa beklentilerini çözmek için kullanılabilecek kullanışlı bir bilgi sağlamaktadır. Eski grafikleri inceleyerek benzer durumları gösteren örnekler bulabilirsiniz grafik üzerinde bir örneğe yer verebildim.

보호된 스크립트입니다
이 스크립트는 클로즈 소스로 게시되며 자유롭게 사용할 수 있습니다. 당신은 스크립트를 차트에 사용하기 위해 그것을 즐겨찾기 할 수 있습니다. 소스 코드는 보거나 수정할 수 없습니다.
차트에 이 스크립트를 사용하시겠습니까?