000006 SHN ZHENYE GROUP 5.99-2.12%-0.138.967M8.086B8.180.73370.00파이낸셜
000009 CHINA BAOAN GROUP 4.842.76%0.1310.106M10.403B77.080.0610944.00파이낸셜
000011 SHN PROPS &RES DEV 11.411.33%0.152.606M6.407B18.140.635196.00파이낸셜
000012 CSG HOLDING CO 5.751.41%0.085.002M11.955B15.820.3612105.00컨슈머 시클리컬즈
000018 SINO GREAT WALL CO 4.13-6.56%-0.29169.773M6.426B14.040.292875.00파이낸셜
000020 S/Z ZHONGHENG HUAF 13.371.06%0.142.043M2.895B4383.610.00993.00테크놀로지
000021 SHENZHEN KAIFA TEC 6.442.55%0.1610.095M9.475B18.580.3524626.00테크놀로지
000023 SHN UNIVERSE GRP 12.582.28%0.282.129M1.746B115.550.111123.00기초 물질
000026 FIYTA HOLDINGS L 8.903.25%0.281.459M3.557B25.290.355362.00컨슈머 시클리컬즈
000027 SHN ENERGY GROUP 4.950.20%0.013.321M19.624B28.120.185845.00유틸리티
000031 COFCO PROPERTY CO 6.231.96%0.126.094M11.300B10.660.583307.00파이낸셜
000032 SHENZHEN SED INDUS 7.470.95%0.071.897M3.154B79.940.091261.00테크놀로지
000034 DIGITAL CHINA GROU 14.932.82%0.413.866M9.765B13.041.154486.00테크놀로지
000037 SHENZHEN NANSHAN P 5.770.00%0.001.593M2.695B107.450.05519.00유틸리티
000039 CHINA INTL MARINE 13.481.74%0.236.563M31.837B17.340.7850689.00기초 물질
000043 AVIC SUNDA HOLDING 6.852.39%0.162.598M4.569B15.500.4419513.00파이낸셜
000045 SHN TEXTILE HLDGS 6.771.35%0.091.984M3.321B63.400.111335.00테크놀로지
000049 SHENZHEN DESAY BAT 27.113.00%0.792.441M5.564B18.091.5010586.00인더스트리얼
000050 TIANMA MICROELECTR 14.081.22%0.1712.249M28.838B21.490.6616541.00테크놀로지
000058 SHN SEG CO 5.051.00%0.053.614M5.579B24.910.202763.00인더스트리얼
000059 NORTH HUAJIN CHEMI 6.911.17%0.088.531M11.052B6.471.0710233.00에너지
000060 SHN ZHONGJIN LINGN 4.741.07%0.0527.799M16.920B14.630.329685.00기초 물질
000061 SHN AGRICULT PRODS 5.552.40%0.133.130M9.418B786.120.0151793.00컨슈머 논-시크리컬즈
000062 SHN HUAQIANG IND 19.450.83%0.162.215M14.030B29.920.651832.00파이낸셜
000063 ZTE CORP 14.98-9.98%-1.668.253M58.901B12.611.2074773.00테크놀로지
000065 NORINCO INTL CO 7.236.79%0.466.105M5.564B11.140.652001.00인더스트리얼
000066 CHINA GREATWALL TE 6.371.76%0.1135.259M18.754B29.720.2113829.00테크놀로지
000068 SHENZHEN HUAKONG S 3.032.71%0.084.177M3.050B93.200.03555.00테크놀로지
000088 SHN YAN TIAN PORT 6.431.74%0.116.956M12.488B32.740.20714.00인더스트리얼
000099 CITIC OFFSHORE HEL 6.240.81%0.052.904M3.782B41.280.151095.00인더스트리얼
000100 TCL CORPORATION 2.801.08%0.03107.285M37.939B12.200.2375059.00테크놀로지
000153 ANHUI FENGYUAN PHA 6.171.82%0.111.301M1.956B28.770.214571.00헬쓰케어
000159 XINJIANG INTL IND 3.522.03%0.072.422M1.694B-0.13400.00에너지
000166 SHENWAN HONGYUAN G 4.350.93%0.0414.651M98.031B19.340.2214129.00파이낸셜
000400 XJ ELECTRIC 7.622.70%0.205.820M7.683B12.980.595662.00인더스트리얼
000401 TANGSHAN JIDONG CE 9.201.66%0.1511.530M12.397B-0.0114224.00기초 물질
000404 HUAYI COMPRESSOR 4.222.68%0.112.311M2.937B51.070.086441.00인더스트리얼
000407 SHANDONG SHENGLI 4.122.23%0.096.128M3.626B51.040.081481.00에너지
000410 SHENYANG MACHINE T 7.263.42%0.249.122M5.557B13.980.5211877.00인더스트리얼
000411 ZHEJIANG INTL GP C 19.35-10.00%-2.151.219M4.014B47.050.412432.00컨슈머 논-시크리컬즈
000417 HEFEI DEPARTMENT S 5.79-2.20%-0.133.047M4.516B21.050.289248.00컨슈머 시클리컬즈
000419 C/TONGCHENG HOLD C 4.741.50%0.071.618M2.577B18.620.253860.00컨슈머 시클리컬즈
000420 JILIN CHEMICAL FIB 2.560.79%0.029.680M5.045B81.140.034664.00컨슈머 시클리컬즈
000422 HUBEI YIHUA CHEM 1.991.53%0.035.460M1.787B-6.248395.00기초 물질
000423 DONG-E-E-JIAO CO 54.870.22%0.122.737M35.886B17.513.134817.00헬쓰케어
000428 HUATIAN HOTEL GP 2.76-0.72%-0.027.656M2.812B28.240.105197.00컨슈머 시클리컬즈
000430 ZHANG JIA JIE TOUR 6.480.62%0.04837.300K2.623B51.900.121170.00컨슈머 시클리컬즈
000502 LVJING HOLDING CO 7.80-8.56%-0.736.442M1.442B-0.39192.00파이낸셜
000504 NANHUA BIO-MEDICIN 20.48-0.10%-0.022.861M6.381B-0.13143.00컨슈머 시클리컬즈
000505 HAINAN JINGLIANG 6.282.45%0.153.043M4.120B23.660.272968.00파이낸셜
000511 INGENIOUS ENE-CARB 1.34-10.07%-0.1526.300K1.547B11.210.12128.00파이낸셜
000513 LIVZON PHARMACEUTI 47.33-5.64%-2.83강한 매도4.549M28.626B7.706.186963.00헬쓰케어
000514 CHONGQING YUKAIFA 4.56-1.72%-0.0812.439M3.848B55.580.08701.00파이낸셜
000516 XIAN INTERNATIONAL 4.991.63%0.0814.461M9.836B48.910.103724.00컨슈머 시클리컬즈
000520 CHANG JIANG SHIPPI 2.743.01%0.086.942M2.773B45.480.06460.00인더스트리얼
000524 GUANGZHOU LINGNAN 8.831.15%0.10621.400K5.918B32.580.275549.00컨슈머 시클리컬즈
000529 GUANGDONG GUANGH 5.201.36%0.071.414M3.036B19.230.27902.00컨슈머 논-시크리컬즈
000530 DALIAN REFRIGERATI 3.850.00%0.008.630M2.925B17.080.231726.00인더스트리얼
000531 GUANGZHOU HENGYUN 5.002.46%0.122.597M3.425B32.590.151227.00유틸리티
000532 ZHUHAI HUAJIN CAPI 9.450.53%0.055.490M3.257B66.580.14645.00인더스트리얼
000533 GUANGDONG MACRO 3.573.18%0.1116.130M2.466B57.330.061562.00인더스트리얼
000534 WEDGE INDUSTRIAL C 11.900.42%0.05517.900K5.852B48.510.25389.00파이낸셜
000536 CPT TECHNOLOGY (G 2.691.51%0.048.695M7.441B1003.730.004923.00테크놀로지
000539 GUANGDONG ELECTRIC 4.27-0.47%-0.022.180M20.951B25.940.166957.00유틸리티
000541 FOSHAN ELECTRICAL 5.960.51%0.032.175M7.598B11.630.519209.00인더스트리얼
000544 CENTRAL PLAINS ENV 7.21-2.96%-0.221.999M7.027B22.100.331176.00유틸리티
000548 HUNAN INVESTMENT 4.191.70%0.072.201M2.092B15.970.26809.00인더스트리얼
000550 JIANGLING MOTORS 11.940.67%0.08865.022K9.039B16.570.7217341.00컨슈머 시클리컬즈
000551 CREATE TECH & SCIE 5.532.41%0.131.426M2.212B32.260.173359.00인더스트리얼
000554 SINOPEC SD TAI PET 5.600.72%0.043.639M2.692B982.460.011342.00에너지
000555 DIGITAL CHINA INFO 10.114.77%0.4610.402M9.740B31.050.339942.00테크놀로지
000558 LANDER SPORTS DEVE 3.67-1.34%-0.0524.748M4.731B158.330.02174.00파이낸셜
000559 WANXIANG QIANCHAO 6.642.47%0.166.446M18.281B20.420.339697.00컨슈머 시클리컬즈
000563 SHAANXI INTERNATIO 3.265.50%0.1725.260M10.075B28.270.12498.00파이낸셜
000565 CHONGQING SANXIA P 4.931.44%0.071.044M2.138B28.430.17942.00기초 물질
000570 CHANGCHAI CO 4.102.24%0.09978.859K2.035B101.540.043460.00인더스트리얼
000571 SUNDIRO HOLDING CO 4.291.18%0.057.056M3.492B197.880.024348.00에너지
000572 HAIMA AUTOMOBILE G 3.351.21%0.047.677M5.510B-0.698189.00컨슈머 시클리컬즈
000585 NORTHEAST ELEC DEV 1.912.14%0.044.733M1.389B-0.44559.00인더스트리얼
000586 SICHUAN HUIYUAN OP 11.080.73%0.08458.075K2.143B-0.011093.00테크놀로지
000587 JINZHOU CIHANG GRO 4.96-9.98%-0.5545.674M10.534B10.400.481149.00컨슈머 시클리컬즈
000589 GUI ZHOU TYRE CO 3.230.94%0.032.960M2.505B-0.436578.00컨슈머 시클리컬즈
000590 TUS-GUHAN GROUP CO 10.131.40%0.14409.946K2.426B173.790.061466.00헬쓰케어
000592 ZHONGFU STRAITS (P 2.731.11%0.0320.879M5.274B381.820.011179.00기초 물질
000593 SICHUAN DATONG GAS 4.801.05%0.053.247M1.721B105.730.05833.00컨슈머 시클리컬즈
000598 CHENGDU XINGRONG E 4.070.74%0.037.883M12.154B13.120.313523.00유틸리티
000601 GUANGDONG SHAONENG 4.93-4.46%-0.238.196M5.327B12.590.394828.00유틸리티
000605 BOHAI WATER INDUST 14.002.12%0.292.059M3.527B30.790.451470.00유틸리티
000607 ZHEJIANG HUAMEI HO 3.992.84%0.112.132M4.061B26.960.153175.00인더스트리얼
000612 JIAOZUO WANFANG AL 5.051.00%0.051.372M6.021B113.660.043886.00기초 물질
000615 KINGHAND INDUSTRIA 6.55-4.10%-0.28강한 매도10.657M5.133B18.430.363423.00기초 물질
000622 HENGLI INDUSTRIAL 3.09-0.64%-0.022.636M1.314B-0.06193.00컨슈머 시클리컬즈
000625 CHONG QING CHANGAN 9.020.45%0.047.670M41.265B7.071.2839138.00컨슈머 시클리컬즈
000628 CHENGDU HI-TECH DE 8.130.62%0.051.917M2.532B129.250.06942.00파이낸셜
000630 TONGLING NONFERROU 2.230.90%0.0229.489M23.474B38.650.0615882.00기초 물질
000633 XINJIANG HEJIN HLD 5.98-9.94%-0.663.615M2.303B-0.06248.00기초 물질
000635 N/YINGLIGHT CHEMIC 9.082.02%0.181.754M2.752B34.400.262235.00기초 물질
000637 MAOMING PETRO-CHEM 4.181.70%0.071.814M2.173B27.510.15626.00기초 물질
000652 TIANJIN TEDA CO. L 3.071.99%0.065.978M4.530B14.510.211040.00기초 물질
000655 SHANDONG JINLING M 3.221.90%0.062.213M1.917B-0.543151.00기초 물질
000657 CHINA TUNGSTEN & H 9.700.52%0.051.859M6.098B37.780.267925.00기초 물질
000663 FUJIAN YONGAN FRST 6.721.82%0.123.213M2.291B36.980.182881.00기초 물질
000667 MYHOME REAL ESTATE 2.110.96%0.0213.610M5.401B12.150.17747.00파이낸셜
000668 RONGFENG HOLDING G 10.651.72%0.18317.200K1.564B67.370.16141.00파이낸셜
000676 GENIMOUS TECHNOLOG 11.572.03%0.233.951M11.173B18.450.63634.00인더스트리얼
000682 D/F ELECTRONICS CO 3.691.93%0.071.669M3.609B57.490.064134.00인더스트리얼
000686 NORTHEAST SECURITI 6.211.80%0.118.842M14.534B23.960.263076.00파이낸셜
000687 HUAXUN FANGZHOU CO 8.742.34%0.204.399M6.697B48.870.18917.00기초 물질
000691 HAINAN YATAI INDUS 3.85-8.55%-0.3623.756M1.245B-0.0335.00파이낸셜
000695 TIANJIN BINHAI E&D 8.370.36%0.03397.757K1.859B64.510.13756.00유틸리티
000697 SHAANXI LIGEANCE M 14.303.17%0.446.732M8.003B157.850.091764.00기초 물질
000698 SHENYANG CHEMICAL 4.250.47%0.023.597M3.483B19.510.223391.00기초 물질
000700 JIANGNAN MOULD AND 3.683.95%0.143.722M3.044B32.820.124303.00컨슈머 시클리컬즈
000701 XIAMEN XINDE CO 6.631.69%0.112.822M2.696B-0.125134.00인더스트리얼
000702 HUNAN ZHENGHONG SC 5.78-4.15%-0.25강한 매도7.521M1.541B24.530.241234.00컨슈머 논-시크리컬즈
000703 HENGYI PETROCHEMIC 14.77-0.74%-0.1113.773M34.086B17.630.847102.00기초 물질
000705 Z/ZHENYUAN SHARE C 6.170.98%0.061.279M2.062B31.910.191804.00컨슈머 논-시크리컬즈
000707 HUBEI SHUANG SCI 2.381.71%0.044.425M1.105B-1.885067.00기초 물질
000710 BERRY GENOMICS CO 51.14-1.18%-0.611.306M18.135B10.394.921337.00컨슈머 시클리컬즈
000712 GUANGDONG GOLDEN G 9.781.88%0.184.268M8.763B55.240.181373.00유틸리티
000713 HEFEI FENGLE SEED 6.04-0.98%-0.0614.737M1.805B54.750.111128.00컨슈머 논-시크리컬즈
000715 ZHONGXING SHENYANG 6.901.32%0.09876.500K1.925B22.480.311976.00컨슈머 시클리컬즈
000716 NANFANG BLACK SESA 3.511.45%0.054.229M2.496B24.210.142992.00컨슈머 논-시크리컬즈
000718 SUNING UNIVERSAL 3.740.00%0.008.766M11.350B8.240.451143.00파이낸셜
000722 HUNAN DEVELOPMENT 5.971.36%0.083.616M2.771B34.830.17846.00유틸리티
000725 BOE TECHNOLOGY GP 3.461.17%0.04471.745M119.564B16.840.2162516.00테크놀로지
000727 NANJING HUA EL INF 1.82-0.55%-0.0122.118M8.244B382.350.008045.00인더스트리얼
000728 GUOYUAN SECURITIES 7.142.15%0.1512.349M24.029B19.690.363330.00파이낸셜
000729 BEIJING YANJING BR 7.000.57%0.0410.470M19.730B121.950.0637003.00컨슈머 논-시크리컬즈
000731 SICHUAN MEIFENG CH 4.962.27%0.116.717M2.934B17.190.292433.00기초 물질
000732 THAIHOT GROUP CO. 20.031.78%0.359.238M24.926B11.691.7110437.00파이낸셜
000736 CCCG REAL ESTATE C 11.35-3.81%-0.45강한 매도1.936M3.373B7.701.47780.00파이낸셜
000737 NAFINE CHEMICAL I 2.81-0.35%-0.012.003M1.542B-0.784755.00기초 물질
000750 SEALAND SECURITIES 3.502.04%0.0710.803M14.754B49.810.072505.00파이낸셜
000751 HULUDAO ZINC INDUS 3.251.56%0.057.774M4.582B20.580.166580.00기초 물질
000752 TIBET GALAXY SCIEN 7.981.01%0.0813.199M2.105B228.000.04301.00컨슈머 논-시크리컬즈
000756 SHANDONG XINHUA PH 10.021.11%0.112.158M4.197B21.160.476384.00헬쓰케어
000757 SICHUAN HAOWU ELEC 5.07-0.59%-0.03강한 매도9.611M2.290B48.110.111384.00컨슈머 시클리컬즈
000758 CHINA NONFERROUS 4.321.41%0.067.136M8.508B42.130.107673.00기초 물질
000760 STEYR MOTORS CORP 3.232.22%0.079.675M2.493B-0.20482.00컨슈머 시클리컬즈
000762 TIBET MINERAL DEVM 9.431.84%0.176.847M4.911B124.690.081043.00기초 물질
000766 TONGHUA GH PHARMAC 11.02-9.97%-1.2226.526M10.651B41.490.272366.00헬쓰케어
000778 XINXING DUCTILE IR 4.302.14%0.0921.143M17.161B13.640.3215521.00기초 물질
000780 I/MONGOLIA PINGZHU 3.91-1.51%-0.066.361M3.966B7.900.508740.00에너지
000782 GUANGDONG XINHUI M 5.611.26%0.071.831M2.963B139.870.042989.00컨슈머 시클리컬즈
000783 CHANGJIANG SECURIT 5.291.34%0.0712.056M29.251B20.380.266544.00파이낸셜
000785 WUHAN ZHONGNAN COM 7.481.77%0.131.209M1.879B4.631.625208.00컨슈머 시클리컬즈
000788 PKU HEALTHCARE COR 6.451.10%0.075.634M3.844B91.710.07841.00헬쓰케어
000792 QINGHAI SALT LAKE 10.780.84%0.0921.298M30.034B-1.5017440.00기초 물질
000795 INNUOVO TECHNOLOGY 4.270.23%0.016.867M4.841B46.130.093405.00기초 물질
더 불러오기
KO 한국어
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
VI Tiếng Việt
JA 日本語
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
홈으로 스탁 스크리너 포렉스 시그널 파인더 크립토커런시 시그널 파인더 이코노믹 캘린더 사용안내 차트 특징 하우스룰(내부규정) 모더레이터 웹사이트 & 브로커 솔루션 위젯 주식차트라이브러리 기능 개발/개선 요청 블로그 & 뉴스 잦은물음 도움말 & 위키 트위터
프로화일 프로화일설정 계정 및 빌링 나의 서포트 티켓 컨택트 서포트 공개아이디어 팔로어 팔로잉 비밀메시지 채팅 로그아웃