000016 KONKA GROUP 4.10-3.98%-0.1712.665M9.873B1.942.1117822.00테크놀로지
000025 SHN TELLUS HLDNGS 28.08-3.04%-0.88강한 매도1.870M8.348B106.360.26320.00컨슈머 시클리컬즈
000026 FIYTA HOLDINGS L 7.20-0.96%-0.071.367M3.159B20.460.355362.00컨슈머 시클리컬즈
000030 FAWER AUTOMOTIVE P 4.53-3.21%-0.152.549M8.202B9.740.476968.00컨슈머 시클리컬즈
000050 TIANMA MICROELECTR 12.75-1.85%-0.24강한 매도10.898M26.114B19.460.6616541.00테크놀로지
000078 SHN NEPTUNUS BIO 3.99-2.44%-0.109.891M10.560B15.150.269262.00헬쓰케어
000156 WASU MEDIA HOLDING 8.23-0.96%-0.082.971M11.796B18.500.444937.00컨슈머 시클리컬즈
000413 DONGXU OPTOELECTRO 5.45-1.09%-0.06강한 매도25.170M31.230B16.640.337931.00테크놀로지
000415 BOHAI CAPITAL HOLD 3.42-3.93%-0.1420.090M21.151B7.630.45800.00인더스트리얼
000417 HEFEI DEPARTMENT S 5.19-3.17%-0.173.902M4.048B20.200.269248.00컨슈머 시클리컬즈
000423 DONG-E-E-JIAO CO 44.27-1.69%-0.76강한 매도3.825M28.954B14.443.074817.00헬쓰케어
000488 SHANDONG CHENMING 7.10-2.47%-0.1815.013M20.623B5.621.2613579.00기초 물질
000503 CHINA REFORM HEALT 18.49-8.69%-1.7634.031M16.619B-0.001167.00인더스트리얼
000521 CHANGHONG MEILING 3.44-1.15%-0.04강한 매도3.421M3.593B-0.0117179.00컨슈머 시클리컬즈
000536 CPT TECHNOLOGY (G 2.45-2.00%-0.05강한 매도12.991M6.777B-0.054923.00테크놀로지
000538 YUNNAN BAIYAO GRP 85.30-3.63%-3.214.211M88.831B27.543.108294.00헬쓰케어
000547 ADDSINO CO LTD 7.07-1.26%-0.09강한 매도6.095M10.107B34.390.211856.00테크놀로지
000550 JIANGLING MOTORS 10.71-2.64%-0.29844.000K9.245B14.860.7217341.00컨슈머 시클리컬즈
000559 WANXIANG QIANCHAO 6.07-1.46%-0.09강한 매도3.334M16.712B18.670.339697.00컨슈머 시클리컬즈
000564 CCOOP GROUP CO LTD 3.16-2.77%-0.0918.382M18.985B13.400.2410808.00컨슈머 시클리컬즈
000566 HAINAN HAIYAO CO 6.25-5.45%-0.3612.113M8.350B68.130.092350.00헬쓰케어
000568 LUZHOU LAO JIAO CO 44.11-0.76%-0.349.855M64.610B21.312.072451.00컨슈머 논-시크리컬즈
000572 HAIMA AUTOMOBILE G 2.78-4.14%-0.127.186M4.572B-0.698189.00컨슈머 시클리컬즈
000576 JIANGMEN SUGARCANE 4.79-4.20%-0.2118.994M2.121B-0.60487.00기초 물질
000581 WEIFU HIGH-TECH 19.00-1.71%-0.33강한 매도4.349M19.170B7.072.695411.00컨슈머 시클리컬즈
000587 JINZHOU CIHANG GRO 2.76-3.83%-0.1128.606M5.862B5.790.481149.00컨슈머 시클리컬즈
000590 TUS-GUHAN GROUP CO 8.96-2.40%-0.22강한 매도573.211K2.146B153.710.061466.00헬쓰케어
000609 BEIJING ZODI INVES 5.530.00%0.005.089M1.655B19.800.29101.00파이낸셜
000625 CHONG QING CHANGAN 7.04-2.49%-0.1812.667M33.811B5.521.2839138.00컨슈머 시클리컬즈
000632 FUJIAN SANMU GROUP 4.85-3.58%-0.182.451M2.258B68.430.07551.00인더스트리얼
000665 HUBEI BROADCASTING 8.00-0.50%-0.041.616M5.090B15.120.538399.00컨슈머 시클리컬즈
000669 JINHONG HOLDINGS G 5.25-4.55%-0.25강한 매도9.448M3.572B14.820.354263.00기초 물질
000673 CONTEMPORARY EASTE 5.93-3.10%-0.1972.014M4.694B24.760.24783.00컨슈머 시클리컬즈
000679 DALIAN FRIENDSHIP 4.36-4.18%-0.19강한 매도2.275M1.554B188.740.02538.00컨슈머 시클리컬즈
000715 ZHONGXING SHENYANG 6.19-1.43%-0.09409.000K1.727B20.170.311976.00컨슈머 시클리컬즈
000732 THAIHOT GROUP CO. 15.50-1.02%-0.166.890M19.289B9.051.7110437.00파이낸셜
000756 SHANDONG XINHUA PH 6.46-3.00%-0.202.748M5.041B17.650.376384.00헬쓰케어
000759 ZHONGBAI HOLDINGS 5.99-2.28%-0.144.451M4.079B-0.0326199.00컨슈머 논-시크리컬즈
000766 TONGHUA GH PHARMAC 6.48-7.30%-0.5112.034M6.263B24.400.272366.00헬쓰케어
000783 CHANGJIANG SECURIT 4.95-1.00%-0.05강한 매도10.128M27.371B29.500.176637.00파이낸셜
000792 QINGHAI SALT LAKE 7.59-3.56%-0.2815.660M21.146B-1.5017440.00기초 물질
000793 HUAWEN MEDIA GROUP 3.31-3.78%-0.1336.934M6.624B2043.210.005181.00컨슈머 시클리컬즈
000797 CHINA WUYI 4.850.41%0.021.368M6.352B27.900.175455.00인더스트리얼
000799 JIUGUI LIQUOR CO 19.94-2.25%-0.46강한 매도5.233M6.479B31.180.641132.00컨슈머 논-시크리컬즈
000826 TUS-SOUND ENVIRONM 13.94-2.59%-0.37강한 매도6.982M19.942B15.150.9271868.00인더스트리얼
000835 GREAT WALL INTERNA 4.47-1.97%-0.092.230M1.461B16.600.27151.00기초 물질
000848 HE BEI CHENG DE L 8.39-1.29%-0.11강한 매도5.673M8.210B18.710.451388.00컨슈머 논-시크리컬즈
000886 HAINAN EXPRESSWAY 4.22-1.86%-0.086.689M4.173B53.810.08620.00인더스트리얼
000887 ANHUI ZHONGDING SE 12.05-0.08%-0.014.883M14.874B12.440.9719591.00컨슈머 시클리컬즈
000888 EMEI SHAN TOURISM 7.00-1.27%-0.09강한 매도2.862M3.688B18.580.382246.00컨슈머 시클리컬즈
000908 HUNAN JINGFENG PHA 3.96-1.98%-0.082.651M3.484B24.190.163406.00헬쓰케어
000910 DARE POWER DEKOR H 12.64-2.39%-0.31강한 매도1.863M7.016B9.891.285220.00컨슈머 시클리컬즈
000913 ZHEJIANG QIANJIANG 8.70-2.79%-0.25강한 매도1.227M3.946B48.540.184349.00컨슈머 시클리컬즈
000919 JINLING PHARMACEUT 6.91-1.85%-0.13강한 매도1.423M3.483B24.660.285088.00헬쓰케어
000930 COFCO BIOCHEMICAL 8.95-2.08%-0.19강한 매도10.795M8.631B40.230.224323.00기초 물질
000953 GUANGXI HECHI CHEM 4.97-4.97%-0.26986.301K1.461B-0.04614.00기초 물질
000976 GUANGDONG HUATIE T 4.52-3.00%-0.143.609M7.212B14.470.31558.00컨슈머 시클리컬즈
000979 ZHONGHONG HOLDING 0.79-8.14%-0.07312.684M6.629B-0.34987.00컨슈머 시클리컬즈
000980 ZOTYE AUTOMOBILE C 5.86-2.66%-0.166.039M11.882B9.370.6316210.00컨슈머 시클리컬즈
000997 FUJIAN NEWLAND COM 14.42-1.97%-0.29강한 매도4.547M14.575B21.250.684469.00테크놀로지
001696 CHONGQING ZONGSHEN 4.54-2.58%-0.12강한 매도2.936M5.198B20.440.225679.00컨슈머 시클리컬즈
002014 HUANGSHAN NOVEL CO 5.90-1.34%-0.081.238M2.971B13.910.421926.00기초 물질
002018 CEFC ANHUI INTERNA 1.23-3.15%-0.049.228M2.802B10.660.12111.00기초 물질
002022 SHANGHAI KEHUA BIO 10.85-1.45%-0.16강한 매도1.646M5.589B24.990.431058.00헬쓰케어
002026 SHANDONG WEIDA MAC 5.34-2.20%-0.122.486M2.243B18.880.283685.00인더스트리얼
002029 FUJIAN SEPTWOLVES 6.66-2.06%-0.142.961M5.033B15.270.442541.00컨슈머 시클리컬즈
002036 LIANCHUANG ELEVTRO 10.80-3.57%-0.40강한 매도3.489M6.027B20.650.525285.00컨슈머 시클리컬즈
002043 DEHUA TB NEW DECOR 6.66-1.91%-0.13강한 매도4.194M5.530B14.770.452188.00기초 물질
002072 KAIRUIDE HOLDING C 5.87-5.78%-0.3615.845M1.033B-0.2162.00컨슈머 시클리컬즈
002077 JIANGSU DAGANG CO 4.65-2.92%-0.1410.605M2.699B62.480.071087.00파이낸셜
002085 ZHEJIANG WANFENG 7.29-3.44%-0.269.546M15.942B17.210.428882.00컨슈머 시클리컬즈
002089 SUZHOU NEW SEA UNI 3.82-0.26%-0.016.220M5.251B-0.08443.00테크놀로지
002091 JIANGSU GUOTAI INT 5.64-2.25%-0.13강한 매도3.831M8.890B10.460.5410716.00컨슈머 시클리컬즈
002096 HUNAN NANLING INDU 6.05-2.73%-0.17강한 매도2.055M2.246B100.170.065677.00기초 물질
002104 HENGBAO CO. LTD. 6.34-1.09%-0.07강한 매도2.964M4.514B27.440.231205.00인더스트리얼
002133 COSMOS GROUP CO LT 4.00-0.99%-0.04강한 매도3.368M3.097B8.180.49329.00파이낸셜
002139 SHENZHEN TOPBAND C 4.44-3.06%-0.14강한 매도9.427M4.528B19.480.235120.00인더스트리얼
002143 DMG ENTERTAINMENT 3.25-6.07%-0.2123.934M5.752B11.010.30394.00컨슈머 시클리컬즈
002164 NINGBO DONLY 3.63-3.71%-0.147.433M2.539B11.060.331646.00인더스트리얼
002170 SHENZHEN BATIAN EC 3.07-2.54%-0.086.697M2.723B-0.152799.00기초 물질
002174 YOUZU INTERACTIVE 14.69-8.47%-1.366.617M13.052B19.060.772236.00테크놀로지
002181 GUANGDONG GUANGZHO 3.62-4.23%-0.16강한 매도5.406M4.203B42.550.093641.00인더스트리얼
002188 BUS ONLINE CO LTD 3.17-0.31%-0.011.431M937.139M-6.971678.00테크놀로지
002192 YOUNGY CO LTD 17.70-1.28%-0.232.645M4.596B144.870.12470.00기초 물질
002196 ZHEJIANG FOUNDER M 6.35-1.85%-0.121.758M2.816B22.160.292243.00인더스트리얼
002207 XINJIANG ZHUNDONG 4.270.95%0.04강한 매도3.130M1.021B-0.29751.00에너지
002210 SHENZHEN FEIMA INT 7.25-10.05%-0.8192.596M11.983B41.010.18760.00인더스트리얼
002213 SHENZHEN TERCA TEC 10.00-9.91%-1.10강한 매도8.750M2.060B190.370.05200.00컨슈머 시클리컬즈
002219 HENGKANG MEDICAL G 3.16-4.53%-0.1520.325M5.894B32.350.108757.00헬쓰케어
002224 SANLUX CO LTD 5.25-1.87%-0.10강한 매도1.937M3.455B23.330.231258.00컨슈머 시클리컬즈
002238 SHENZHEN TOPWAY VI 6.26-1.57%-0.10강한 매도1.979M3.865B16.110.392330.00컨슈머 시클리컬즈
002244 HANGZHOU BINJIANG 4.57-1.93%-0.09강한 매도8.823M14.219B8.750.52934.00파이낸셜
002245 JIANGSU AUCKSUN CO 5.12-10.02%-0.5735.646M5.052B13.310.392880.00기초 물질
002251 BETTER LIFE COMMER 9.50-1.14%-0.11강한 매도3.427M8.207B50.610.1926226.00컨슈머 논-시크리컬즈
002273 ZHEJIANG QUARTZ CR 10.90-1.98%-0.22강한 매도9.684M9.410B26.920.403875.00테크놀로지
002274 JIANGSU HUACHANG C 5.70-2.23%-0.13강한 매도1.791M3.619B34.040.173447.00기초 물질
002284 ZHEJIANG ASIA-PACI 5.51-1.78%-0.10강한 매도1.953M4.064B65.090.083403.00컨슈머 시클리컬즈
002292 ALPHA GROUP 7.01-5.78%-0.4322.065M9.514B102.850.076493.00컨슈머 시클리컬즈
002294 SHENZHEN SALUBRIS 30.28-1.01%-0.31강한 매도4.532M31.673B21.251.434044.00헬쓰케어
002298 ANHUI SINONET AND 6.53-1.66%-0.11강한 매도1.608M4.597B24.310.271506.00인더스트리얼
002305 LANGOLD REAL ESTAT 2.61-2.25%-0.06강한 매도6.291M4.526B73.110.04725.00파이낸셜
002317 GUANGDONG ZHONGSHE 9.43-0.63%-0.063.355M7.680B17.190.551704.00헬쓰케어
002322 NINGBO LIGONG ENVI 10.20-2.21%-0.23888.540K4.060B16.380.621571.00인더스트리얼
002330 SHANDONG DELISI FO 4.74-2.47%-0.12강한 매도2.329M2.379B249.080.022479.00컨슈머 논-시크리컬즈
002339 INTEGRATED ELECTRO 6.79-1.59%-0.11강한 매도1.539M2.673B37.120.182399.00인더스트리얼
002345 GUANGDONG CHJ INDU 6.24-3.85%-0.25강한 매도4.357M5.650B19.380.326065.00컨슈머 시클리컬즈
002346 SHANGHAI ZHEZHONGG 11.32-3.08%-0.36강한 매도1.356M4.999B19.370.58472.00기초 물질
002351 EDIFIER TECHNOLOGY 6.11-2.86%-0.18강한 매도1.930M3.638B35.250.172679.00테크놀로지
002354 DALIAN ZEUS ENTERT 7.39-0.27%-0.027.339M6.923B6.841.081782.00테크놀로지
002357 SICHUAN FULIN TRAN 6.34-4.23%-0.284.060M1.988B21.500.293056.00인더스트리얼
002363 SHANDONG LONGJI MA 5.32-1.48%-0.08강한 매도1.505M2.214B41.010.132743.00컨슈머 시클리컬즈
002385 BEIJING DABEINONG 3.70-2.89%-0.1110.145M15.172B12.110.3119030.00컨슈머 논-시크리컬즈
002394 JIANGSU LIANFA TEX 9.47-0.73%-0.07강한 매도649.969K3.065B8.881.078145.00컨슈머 시클리컬즈
002403 ZHEJIANG AISHIDA E 8.30-2.70%-0.23강한 매도896.470K2.908B17.900.464431.00컨슈머 시클리컬즈
002404 ZHEJIANG JIAXIN SI 5.22-3.15%-0.17강한 매도1.211M3.015B22.190.243237.00컨슈머 시클리컬즈
002409 JIANGSU YOKE TECHN 16.58-5.80%-1.02강한 매도2.802M7.674B204.260.08766.00기초 물질
002418 ZHE JIANG KANGSHEN 3.00-5.06%-0.1614.293M3.409B16.710.184455.00기초 물질
002428 YUNNAN LINCANG XIN 6.80-3.95%-0.28강한 매도8.583M4.441B329.300.021496.00기초 물질
002433 GUANGDONG TAIANTAN 5.66-2.25%-0.13강한 매도4.165M4.352B16.720.381698.00헬쓰케어
002435 CHANGJIANGRUNFA ME 7.60-0.39%-0.03877.600K6.341B18.310.421849.00헬쓰케어
002437 HARBIN GLORIA PHAR 4.599.29%0.3976.608M10.089B31.880.142640.00헬쓰케어
002441 ZHONGYEDA ELECTRIC 6.86-1.72%-0.12강한 매도1.225M3.708B20.660.332640.00인더스트리얼
002451 SHANGHAI MORN ELEC 6.52-0.91%-0.06강한 매도12.296M2.864B43.260.15158.00인더스트리얼
002468 STO EXPRESS CO LTD 15.40-3.57%-0.57강한 매도4.302M23.574B15.231.0114117.00인더스트리얼
002479 ZHEJIANG FUCHUN.EN 5.16-1.34%-0.07강한 매도2.782M4.614B15.710.331682.00유틸리티
002481 YAN TAI SHUANG TA 3.30-3.23%-0.1113.090M4.169B68.690.05675.00컨슈머 논-시크리컬즈
002489 YOTRIO GROUP COMPA 2.97-1.98%-0.066.156M6.462B-0.1011666.00컨슈머 시클리컬즈
002496 JIANGSU HUIFENG BI 2.16-1.37%-0.03강한 매도42.000M3.256B8.500.254257.00기초 물질
002497 SICHUAN YAHUA INDU 8.71-1.58%-0.14강한 매도10.621M8.362B32.070.273663.00기초 물질
002517 KINGNET NETWORK CO 5.36-3.77%-0.2115.841M11.537B6.990.771142.00컨슈머 시클리컬즈
002522 ZHEJIANG ZHONGCHEN 5.07-9.95%-0.5614.516M4.592B76.060.07827.00기초 물질
002527 SHANGHAI STEP ELEC 6.31-2.02%-0.13강한 매도1.951M3.913B37.710.172367.00인더스트리얼
002536 HENAN PROVINCE XIX 9.76-1.91%-0.191.528M3.258B11.790.833558.00컨슈머 시클리컬즈
002543 GUANGDONG VANWARD 11.17-4.04%-0.47강한 매도2.162M6.389B14.730.765487.00컨슈머 시클리컬즈
002545 QINGDAO EAST STEEL 5.62-0.18%-0.012.809M7.256B27.730.202270.00기초 물질
002550 CHANGZHOU QIANHONG 4.59-2.96%-0.146.265M5.847B29.730.151164.00헬쓰케어
002555 WUHU SHUNRONG SANQ 9.83-2.38%-0.24강한 매도5.893M20.887B13.130.752703.00테크놀로지
002581 SHANDONG SINOBIOWA 8.58-1.61%-0.14강한 매도1.936M5.661B14.380.60914.00기초 물질
002584 XILONG SCIENTIFIC 5.97-5.84%-0.3717.554M3.494B37.740.161264.00기초 물질
002586 ZHEJIANG RECLAIM C 4.95-1.39%-0.075.080M5.664B19.680.25803.00인더스트리얼
002595 SHANDONG HIMILE ME 14.05-0.78%-0.11613.530K11.240B17.880.7910771.00인더스트리얼
002603 SHIJIAZHUANG YILIN 12.60-1.25%-0.16강한 매도2.734M15.190B24.210.525239.00헬쓰케어
002606 DALIAN INSULATOR 4.25-6.59%-0.3024.684M1.709B44.610.101362.00인더스트리얼
002622 RONGYU GROUP CO LT 2.93-6.98%-0.2239.351M2.461B42.740.07658.00인더스트리얼
002624 PERFECT WORLD CO L 23.51-9.99%-2.619.063M32.594B21.171.114965.00컨슈머 시클리컬즈
002625 KUANG-CHI TECHNOLO 8.80-4.14%-0.382.915M18.960B225.870.04838.00컨슈머 시클리컬즈
002627 HUBEIYICHANG TRANS 9.15-0.44%-0.04강한 매도412.940K2.880B24.340.383090.00컨슈머 시클리컬즈
002644 LANZHOU FOCI PHARM 8.77-1.35%-0.12998.202K4.478B54.630.161475.00헬쓰케어
002649 BEYONDSOFT CORPORA 7.79-3.23%-0.26강한 매도3.949M4.095B18.670.4211474.00테크놀로지
002658 BEIJING SDL TECHNO 6.85-1.44%-0.101.195M4.143B19.830.351615.00인더스트리얼
더 불러오기
KO 한국어
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
VI Tiếng Việt
JA 日本語
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
홈으로 스탁 스크리너 포렉스 스크리너 크립토 스크리너 이코노믹 캘린더 사용안내 차트 특징 하우스룰(내부규정) 모더레이터 웹사이트 & 브로커 솔루션 위젯 주식차트라이브러리 기능 개발/개선 요청 블로그 & 뉴스 잦은물음 도움말 & 위키 트위터
프로화일 프로화일설정 계정 및 빌링 나의 서포트 티켓 컨택트 서포트 공개아이디어 팔로어 팔로잉 비밀메시지 채팅 로그아웃