000004 SHENZHEN CAU TECH 19.22-3.17%-0.63418.187K1.667B141.200.14179.00헬쓰케어
000005 SHN FOUNTAIN CORP 2.80-9.97%-0.31강한 매도9.234M3.292B79.160.04705.00파이낸셜
000006 SHN ZHENYE GROUP 6.20-10.01%-0.6923.542M9.301B9.410.73370.00파이낸셜
000009 CHINA BAOAN GROUP 4.86-10.00%-0.54강한 매도30.616M11.606B86.000.0610944.00파이낸셜
000011 SHN PROPS &RES DEV 12.10-9.97%-1.344.657M7.498B21.370.635196.00파이낸셜
000012 CSG HOLDING CO 5.64-9.90%-0.62강한 매도19.879M12.921B17.230.3612105.00컨슈머 시클리컬즈
000016 KONKA GROUP 4.45-8.06%-0.3919.782M9.586B2.292.1117822.00테크놀로지
000017 SHENZHEN CHINA BIC 4.60-8.91%-0.45강한 매도5.451M1.933B1797.150.0051.00컨슈머 시클리컬즈
000021 SHENZHEN KAIFA TEC 6.84-8.19%-0.6119.911M10.961B21.490.3524626.00테크놀로지
000023 SHN UNIVERSE GRP 13.66-10.01%-1.52강한 매도2.755M2.106B139.430.111123.00기초 물질
000026 FIYTA HOLDINGS L 8.94-9.88%-0.982.406M3.941B28.190.355362.00컨슈머 시클리컬즈
000027 SHN ENERGY GROUP 4.91-8.91%-0.4814.595M21.369B30.620.185845.00유틸리티
000028 CN ACCORD MEDICINE 47.25-6.44%-3.251.182M20.316B20.052.5222480.00컨슈머 논-시크리컬즈
000031 COFCO PROPERTY CO 6.22-7.16%-0.48강한 매도13.935M12.152B11.460.583307.00파이낸셜
000034 DIGITAL CHINA GROU 14.72-9.97%-1.634.915M10.694B14.281.154486.00테크놀로지
000036 CHINA UNION HOLD L 6.53-9.68%-0.70강한 매도16.660M8.253B11.960.60810.00파이낸셜
000039 CHINA INTL MARINE 13.40-9.83%-1.4616.304M34.573B19.120.7850689.00기초 물질
000042 SHN CENTRALCON INV 14.16-0.49%-0.07강한 매도4.418M9.461B11.051.292314.00파이낸셜
000043 AVIC SUNDA HOLDING 7.14-9.62%-0.764.639M5.269B17.880.4419513.00파이낸셜
000046 OCEANWIDE HOLDINGS 6.24-7.14%-0.489.382M34.918B8.780.7710523.00파이낸셜
000049 SHENZHEN DESAY BAT 27.33-9.38%-2.834.283M6.190B20.131.5010586.00인더스트리얼
000055 CHINA FANGDA GP CO 5.52-9.95%-0.6121.659M5.917B6.330.972150.00컨슈머 시클리컬즈
000056 SHENZHEN WONGTEE I 9.79-0.61%-0.062.828M9.849B63.780.15736.00파이낸셜
000058 SHN SEG CO 5.09-10.07%-0.57강한 매도4.712M6.228B27.910.202763.00인더스트리얼
000059 NORTH HUAJIN CHEMI 6.78-9.96%-0.75강한 매도22.430M12.044B7.051.0710233.00에너지
000060 SHN ZHONGJIN LINGN 4.96-9.82%-0.54강한 매도45.204M19.633B16.970.329685.00기초 물질
000061 SHN AGRICULT PRODS 5.80-8.08%-0.519.374M10.708B893.770.0151793.00컨슈머 논-시크리컬즈
000065 NORINCO INTL CO 7.12-9.99%-0.79강한 매도5.983M6.087B12.190.652001.00인더스트리얼
000068 SHENZHEN HUAKONG S 3.53-9.95%-0.39강한 매도5.670M3.946B120.580.03555.00테크놀로지
000069 SHENZHEN OVERSEAS 7.75-4.08%-0.3354.622M66.302B7.361.1025130.00컨슈머 시클리컬즈
000070 SHN SDG INFORMA 7.20-10.00%-0.80강한 매도4.771M5.016B18.400.434916.00테크놀로지
000078 SHN NEPTUNUS BIO 4.70-9.44%-0.4921.909M13.736B19.700.269262.00헬쓰케어
000088 SHN YAN TIAN PORT 6.44-10.06%-0.7212.504M13.906B36.460.20714.00인더스트리얼
000090 SHN TAGEN GROUP 7.75-9.14%-0.78강한 매도7.834M10.217B25.430.345978.00인더스트리얼
000096 SHENZHEN GUANGJU E 10.730.00%0.002.332M5.665B44.680.24398.00에너지
000099 CITIC OFFSHORE HEL 6.35-9.80%-0.698.814M4.267B46.580.151095.00인더스트리얼
000100 TCL CORPORATION 2.90-4.92%-0.15149.483M41.326B13.280.2375059.00테크놀로지
000153 ANHUI FENGYUAN PHA 6.15-7.80%-0.523.473M2.115B31.100.214593.00헬쓰케어
000157 ZOOMLION HVY IND S 4.02-3.37%-0.14강한 매도49.708M30.736B19.530.2113461.00인더스트리얼
000158 SHIJIAZHUANG CHAN 6.60-8.21%-0.5921.110M11.884B34.370.215054.00컨슈머 시클리컬즈
000159 XINJIANG INTL IND 3.51-8.83%-0.343.838M1.852B-0.13400.00에너지
000166 SHENWAN HONGYUAN G 4.32-7.69%-0.36강한 매도33.434M105.468B20.810.2214129.00파이낸셜
000400 XJ ELECTRIC 7.62-7.75%-0.6412.908M8.329B14.070.595662.00인더스트리얼
000401 TANGSHAN JIDONG CE 9.50-9.95%-1.05강한 매도23.810M14.216B-0.0114224.00기초 물질
000402 FINANCIAL STREET H 8.36-5.32%-0.4716.448M26.392B8.641.013415.00파이낸셜
000404 HUAYI COMPRESSOR 4.14-9.61%-0.447.281M3.188B55.430.086441.00인더스트리얼
000407 SHANDONG SHENGLI 4.46-10.08%-0.50강한 매도9.727M4.365B61.450.081481.00에너지
000408 ZANGGE HOLDING CO 12.55-9.97%-1.39강한 매도7.040M27.793B21.100.661776.00기초 물질
000413 DONGXU OPTOELECTRO 6.33-9.96%-0.7078.893M39.443B21.470.337931.00테크놀로지
000416 MINSHENG HOLDINGS 4.57-10.04%-0.51강한 매도5.107M2.702B99.280.0563.00컨슈머 시클리컬즈
000417 HEFEI DEPARTMENT S 6.00-7.55%-0.494.703M5.061B23.600.289248.00컨슈머 시클리컬즈
000419 C/TONGCHENG HOLD C 4.68-8.59%-0.443.971M2.800B20.110.253860.00컨슈머 시클리컬즈
000420 JILIN CHEMICAL FIB 2.560.79%0.029.680M5.045B81.140.034664.00컨슈머 시클리컬즈
000421 NANJING PUBLIC UTI 4.60-8.91%-0.454.077M2.892B18.060.282871.00인더스트리얼
000422 HUBEI YIHUA CHEM 2.08-5.02%-0.115.751M1.966B-6.248395.00기초 물질
000428 HUATIAN HOTEL GP 2.82-9.90%-0.315.096M3.189B32.030.105197.00컨슈머 시클리컬즈
000429 GUANGDONG PROV EXP 7.40-4.39%-0.346.590M15.326B10.340.752191.00인더스트리얼
000430 ZHANG JIA JIE TOUR 6.50-7.67%-0.542.610M2.850B56.390.121170.00컨슈머 시클리컬즈
000498 SHANDONG HI SPEED 4.34-9.58%-0.46강한 매도5.701M5.377B9.250.528445.00인더스트리얼
000501 WUHAN DEPARTMENT 12.21-7.57%-1.005.682M10.158B8.081.6511482.00컨슈머 시클리컬즈
000505 HAINAN JINGLIANG 6.40-9.86%-0.70강한 매도7.366M4.643B26.740.272968.00파이낸셜
000510 SICHUAN JINLU GRP 4.86-9.67%-0.525.753M3.277B51.300.102537.00기초 물질
000511 INGENIOUS ENE-CARB 1.84-9.80%-0.206002.356B17.070.12128.00파이낸셜
000514 CHONGQING YUKAIFA 5.24-9.97%-0.58강한 매도6.865M4.911B70.940.08701.00파이낸셜
000517 RONGAN PROPERTY CO 3.24-10.00%-0.36강한 매도39.975M11.462B75.470.051182.00파이낸셜
000518 JIANGSU SIHUAN BIO 4.30-10.04%-0.48강한 매도5.687M4.921B34142.860.00280.00헬쓰케어
000520 CHANG JIANG SHIPPI 2.74-9.87%-0.30강한 매도18.035M3.077B50.460.06460.00인더스트리얼
000521 HEFEI MEILING 3.70-8.19%-0.337.889M3.991B153.470.0317179.00컨슈머 시클리컬즈
000524 GUANGZHOU LINGNAN 8.76-7.89%-0.751.648M6.374B35.080.275549.00컨슈머 시클리컬즈
000525 NANJING RED SUN CO 15.39-9.95%-1.70강한 매도6.043M9.925B13.311.283438.00기초 물질
000529 GUANGDONG GUANGH 5.42-9.97%-0.60강한 매도4.424M3.514B22.270.27902.00컨슈머 논-시크리컬즈
000530 DALIAN REFRIGERATI 4.02-9.46%-0.42강한 매도11.514M3.316B19.700.231726.00인더스트리얼
000531 GUANGZHOU HENGYUN 5.12-10.02%-0.57강한 매도3.054M3.898B37.090.151227.00유틸리티
000533 GUANGDONG MACRO 3.55-9.90%-0.3933.179M2.722B63.270.061562.00인더스트리얼
000536 CPT TECHNOLOGY (G 2.74-9.57%-0.29강한 매도16.461M8.381B1130.600.004923.00테크놀로지
000539 GUANGDONG ELECTRIC 4.33-3.99%-0.18강한 매도5.146M21.978B27.400.166957.00유틸리티
000541 FOSHAN ELECTRICAL 6.06-8.04%-0.538.132M8.312B12.860.519209.00인더스트리얼
000547 ADDSINO CO LTD 7.47-10.00%-0.8313.166M11.866B40.370.211856.00테크놀로지
000548 HUNAN INVESTMENT 4.16-9.17%-0.42강한 매도4.274M2.286B17.450.26769.00인더스트리얼
000550 JIANGLING MOTORS 12.11-7.20%-0.942.034M9.630B18.110.7217341.00컨슈머 시클리컬즈
000551 CREATE TECH & SCIE 5.54-10.06%-0.62강한 매도3.673M2.464B35.940.173359.00인더스트리얼
000552 GANSU JINGYUAN 3.15-7.08%-0.24강한 매도15.665M7.753B12.460.2713031.00에너지
000554 SINOPEC SD TAI PET 5.62-9.94%-0.62강한 매도9.061M3.000B1094.740.011342.00에너지
000557 NINGXIA WESTERN VE 3.12-10.09%-0.35강한 매도8.168M5.061B52.560.071153.00컨슈머 논-시크리컬즈
000559 WANXIANG QIANCHAO 6.72-6.80%-0.4919.115M19.850B22.180.339697.00컨슈머 시클리컬즈
000560 5I5J HOLDING GROUP 7.12-7.77%-0.60강한 매도8.346M13.988B66.250.1259003.00파이낸셜
000561 SHAANXI FENGHUOP 5.64-9.18%-0.574.736M3.751B52.790.123039.00테크놀로지
000563 SHAANXI INTERNATIO 3.12-9.04%-0.31강한 매도24.155M10.600B29.740.12498.00파이낸셜
000565 CHONGQING SANXIA P 4.93-9.21%-0.50강한 매도4.158M2.354B31.320.17942.00기초 물질
000567 HAINAN HAIDE IND C 14.16-7.87%-1.21강한 매도5.148M6.796B29.930.5136.00파이낸셜
000570 CHANGCHAI CO 4.05-9.19%-0.41강한 매도2.812M2.192B110.450.043460.00인더스트리얼
000571 SUNDIRO HOLDING CO 4.25-9.96%-0.47강한 매도15.106M3.842B217.710.024348.00에너지
000572 HAIMA AUTOMOBILE G 3.32-9.04%-0.33강한 매도22.502M6.003B-0.698189.00컨슈머 시클리컬즈
000573 DONGGUAN WINNERWAY 3.63-9.93%-0.40강한 매도8.331M2.612B168.480.02533.00파이낸셜
000582 BEIBU GULF PORT CO 7.47-8.12%-0.664.612M11.273B17.710.463839.00인더스트리얼
000585 NORTHEAST ELEC DEV 2.00-5.21%-0.11강한 매도2.893M1.515B-0.44559.00인더스트리얼
000587 JINZHOU CIHANG GRO 4.96-9.98%-0.5545.674M10.534B10.400.481167.00컨슈머 시클리컬즈
000589 GUI ZHOU TYRE CO 3.26-8.43%-0.305.874M2.761B-0.436578.00컨슈머 시클리컬즈
000591 CECEP SOLAR ENERGY 4.07-3.10%-0.13강한 매도13.925M12.630B14.490.292555.00컨슈머 논-시크리컬즈
000592 ZHONGFU STRAITS (P 2.80-9.97%-0.31강한 매도29.676M6.008B434.960.011179.00기초 물질
000593 SICHUAN DATONG GAS 4.79-9.96%-0.53강한 매도5.344M1.908B117.180.05833.00컨슈머 시클리컬즈
000595 BAOTA INDUSTRY CO 3.50-8.62%-0.337.386M2.927B146.020.031419.00인더스트리얼
000598 CHENGDU XINGRONG E 4.09-8.71%-0.39강한 매도22.164M13.378B14.450.313523.00유틸리티
000599 QINGDAO DOUBLESTAR 4.96-9.98%-0.558.380M4.633B34.940.164840.00컨슈머 시클리컬즈
000600 H/JIONTO ENERGY IN 5.43-9.20%-0.55강한 매도12.228M10.714B74.590.084726.00유틸리티
000601 GUANGDONG SHAONENG 5.19-8.14%-0.463.065M6.105B14.430.394828.00유틸리티
000603 SHENGDA MINING CO 10.83-2.87%-0.32강한 매도2.849M7.472B22.560.48685.00기초 물질
000606 SHENZHOU YIQIAO IN 6.83-6.44%-0.47강한 매도5.696M5.590B41.860.17364.00헬쓰케어
000607 ZHEJIANG HUAMEI HO 4.19-10.09%-0.47강한 매도4.763M4.742B31.490.153175.00인더스트리얼
000608 YANG GUANG CO LT 5.66-9.15%-0.572.674M4.672B29.790.21181.00파이낸셜
000609 BEIJING ZODI INVES 6.68-9.97%-0.74강한 매도3.437M2.221B26.560.29101.00파이낸셜
000610 XI'AN TOURISM CO. 5.85-10.00%-0.65강한 매도6.021M1.539B-0.08815.00컨슈머 시클리컬즈
000612 JIAOZUO WANFANG AL 5.04-9.19%-0.515.003M6.617B124.920.043886.00기초 물질
000615 KINGHAND INDUSTRIA 6.55-4.10%-0.28강한 매도10.657M5.133B18.430.363423.00기초 물질
000617 CNPC CAPITAL COMPA 10.67-7.70%-0.892.181M104.388B14.230.814022.00인더스트리얼
000619 WUHU CONCH PROFILE 6.34-5.23%-0.353.836M2.408B3675.820.003583.00컨슈머 시클리컬즈
000620 MACROLINK CULTURAL 5.39-4.26%-0.24강한 매도5.615M10.678B12.900.446583.00파이낸셜
000622 HENGLI INDUSTRIAL 3.06-8.66%-0.29강한 매도3.015M1.425B-0.06193.00컨슈머 시클리컬즈
000623 JILIN AODONG PHARM 16.98-7.52%-1.3811.966M21.348B12.061.523351.00헬쓰케어
000625 CHONG QING CHANGAN 9.01-7.21%-0.70강한 매도22.868M44.199B7.611.2839138.00컨슈머 시클리컬즈
000626 GRAND INDUSTRIAL H 6.57-10.00%-0.73강한 매도3.510M4.370B-0.53780.00인더스트리얼
000627 HUBEI BIOCAUSE PH 6.90-5.87%-0.4322.544M36.215B21.620.345099.00기초 물질
000630 TONGLING NONFERROU 2.21-9.05%-0.22강한 매도89.495M25.579B42.120.0615882.00기초 물질
000631 SHUNFA HENGYE CORP 3.47-5.45%-0.2018.072M8.927B8.190.45764.00파이낸셜
000635 N/YINGLIGHT CHEMIC 9.33-9.94%-1.03강한 매도3.363M3.140B39.250.262235.00기초 물질
000637 MAOMING PETRO-CHEM 4.19-8.52%-0.394.671M2.381B30.140.15626.00기초 물질
000638 VANFUND URBAN INVE 5.74-10.03%-0.64강한 매도4.421M1.974B162.180.04340.00파이낸셜
000639 XIWANG FOODSTUFFS 12.00-9.71%-1.29강한 매도7.164M7.319B17.530.762250.00컨슈머 논-시크리컬즈
000652 TIANJIN TEDA CO. L 3.11-9.33%-0.3212.172M5.061B16.210.211040.00기초 물질
000655 SHANDONG JINLING M 3.35-5.10%-0.18강한 매도4.457M2.102B-0.543151.00기초 물질
000657 CHINA TUNGSTEN & H 9.73-9.99%-1.08강한 매도5.053M6.796B42.100.267925.00기초 물질
000659 ZHUHAI ZHONGFU ENT 2.83-9.87%-0.3122.816M4.037B43.190.072246.00기초 물질
000662 TEAMAX SMART CITY 6.25-9.94%-0.6912.679M5.835B13.160.53426.00컨슈머 논-시크리컬즈
000663 FUJIAN YONGAN FRST 7.24-9.84%-0.794.840M2.738B44.190.182864.00기초 물질
000665 HUBEI BROADCASTING 8.67-9.97%-0.969.549M6.127B18.200.538399.00컨슈머 시클리컬즈
000667 MYHOME REAL ESTATE 2.13-8.58%-0.20강한 매도22.170M5.964B13.410.17747.00파이낸셜
000668 RONGFENG HOLDING G 10.86-9.42%-1.13979.205K1.761B75.840.16113.00파이낸셜
000678 XIANGYANG AUTO BGS 4.62-8.15%-0.41강한 매도2.930M2.312B258.210.024359.00컨슈머 시클리컬즈
000679 DALIAN FRIENDSHIP 4.53-9.04%-0.45강한 매도3.749M1.775B215.580.02538.00컨슈머 시클리컬즈
000680 SHANTUI CONSTRUCTI 3.26-9.94%-0.36강한 매도13.272M4.492B50.470.075471.00인더스트리얼
000682 D/F ELECTRONICS CO 3.71-7.71%-0.315.690M3.932B62.640.064245.00인더스트리얼
000685 ZHONGSHAN PUBLIC 7.89-7.18%-0.618.989M12.538B12.380.692454.00유틸리티
000686 NORTHEAST SECURITI 6.21-8.68%-0.5922.636M15.915B26.240.263076.00파이낸셜
000687 HUAXUN FANGZHOU CO 8.48-9.21%-0.86강한 매도9.060M7.201B52.220.18917.00기초 물질
000692 S/HT THERMAL POWER 2.99-9.39%-0.313.898M1.758B-0.343017.00유틸리티
000697 SHAANXI LIGEANCE M 15.62-9.97%-1.736.456M9.710B191.520.091764.00기초 물질
000698 SHENYANG CHEMICAL 4.25-8.60%-0.405.594M3.811B21.340.223391.00기초 물질
000700 JIANGNAN MOULD AND 3.63-7.87%-0.315.472M3.259B35.130.124303.00컨슈머 시클리컬즈
000701 XIAMEN XINDE CO 6.65-10.01%-0.74강한 매도6.278M3.005B-0.125134.00인더스트리얼
000705 Z/ZHENYUAN SHARE C 6.09-8.42%-0.563.314M2.222B34.400.191804.00컨슈머 논-시크리컬즈
더 불러오기
KO 한국어
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
VI Tiếng Việt
JA 日本語
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
홈으로 스탁 스크리너 포렉스 시그널 파인더 크립토커런시 시그널 파인더 이코노믹 캘린더 사용안내 차트 특징 하우스룰(내부규정) 모더레이터 웹사이트 & 브로커 솔루션 위젯 주식차트라이브러리 기능 개발/개선 요청 블로그 & 뉴스 잦은물음 도움말 & 위키 트위터
프로화일 프로화일설정 계정 및 빌링 나의 서포트 티켓 컨택트 서포트 공개아이디어 팔로어 팔로잉 비밀메시지 채팅 로그아웃